Etter å ha vært på søk etter lokaler i lang tid kunne folkehelsekoordinator i Lødingen Brita Almestad torsdag endelig tillyse åpning av Utstyrssentralen. Dette skjer etter at bibliotekar Håkon Pettersen har sagt seg villig til både å huse sentralen og å stå som hovedansvarlig for administreringen av tilbudet.
Etter å ha vært på søk etter lokaler i lang tid kunne folkehelsekoordinator i Lødingen Brita Almestad torsdag endelig tillyse åpning av Utstyrssentralen. Dette skjer etter at bibliotekar Håkon Pettersen har sagt seg villig til både å huse sentralen og å stå som hovedansvarlig for administreringen av tilbudet. Foto: Svein Rist

Utstyrssentral i Lødingen

LØDINGEN: Med tilhold i lokalene til biblioteket ble Lødingen kommunes første utstyrssentral åpnet torsdag.

Lødingen kommune mottok i 2018 100.000 kroner fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til etablering av utstyrssentral. Sentralen har som mål å drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Tilbudet skal i all vesentlighet rettes mot barn, ungdom og barnefamilier.

På leting

Det økonomiske tilskuddet ble gitt under forutsetning av at Lødingen kommune stilte med lokaler til sentralen. Dette skulle vise seg å bli enklere sagt enn gjort.

Mens Bufdir innvilget kommunen utsettelse på utsettelse ble flere alternative lokaliseringer vurdert, bare for å ende opp med å bli forkastet. Det var helt til utfordringen kom bibliotekar Håkon Pettersen for øret.

– Å gå glipp av en utstyrssentral bare fordi ikke det finnes lokaler i kommunalt eie blir for dumt. Jeg har derfor tilbudt meg å la sentralen ha tilhold i biblioteket, sier Pettersen i samtale med lokalavisa.

Lokalt innkjøp

Uten å måtte spise av tildelt budsjett knyttet til leie av lokaler har folkehelsekoordinator Brita Almestad kunne kjøpe inn flunkende nytt utstyr for 100.000 kroner.

– Vi har satset på utstyr vi tror spesielt barn og unge i Lødingen har behov for å låne. Vi har også sett hen til at det kan være familier som sammen har behov for utstyr. Sykler, hjelmer, ski, skisko og staver har vi i alle størrelser. I tillegg låner vi ut sykkelvogn, bæremeiser, fotballer og akematter. Alt kjøpt inn lokalt, opplyser Almestad.

– Hvordan går folk som ønsker å leie utstyr fra den kommunale sentralen frem?

– Som hovedregel følger utstyrssentralen åpningstidene til biblioteket. Er det behov for det kan jeg nok stille opp på dagtid for gi tilgang til sentralen. Forutsett at man bor i Lødingen er det gratis å leie utstyr. Det være seg privatpersoner, skoler, barnehager, lag og foreninger. Privatpersoner som ikke er bosatt i Lødingen kan leie det samme utstyret, da mot en liten kostnad, sier Almestad.

– Så enkelt som bare å spasere inn i utstyrssentralen og hente ut det man har behov for?

– I utgangspunktet ja. Vedkommende som står ansvarlig for leien må være over 18 år. Personer under denne alderen må følgelig ha med foresatte. Kommunen står ikke ansvarlig for hvordan leietaker bruker utstyret. Bruk skjer på eget ansvar. Ved skader ut over normal slitasje kan det kreves erstatning. Låneperioden er på maksimalt sju dager, sier Almestad og legger til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette tiltaket er ment som et lavterskeltilbud. Vi håper i så måte at så mange som mulig benytter seg av denne ordningen. Utstyret er kjøpt inn med tanke på at det skal brukes så mye som mulig, avrunder folkehelsekoordinator i Lødingen kommune Brita Almestad.

Utstyrssentralen har sin første offisielle åpningsdag førstkommende mandag.