Kværfjord har fått navn på 90 prosent av veiene i kommunen. (Illustrasjonsfoto)
Kværfjord har fått navn på 90 prosent av veiene i kommunen. (Illustrasjonsfoto)

Vei-navn på plass i Kvæfjord

KVÆFJORD: Formannskapet avslutter veiadresseprosjektet i Kvæfjord.

I saken ble det vist til tidligere vedtak om tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord, samt gjennomført høringsrunde omkring de nye adressenavnene Gåraveien, Vikeveien og Voktorveien.

Et enstemmig formannskapet vedtok at følgende adressenavn avslutter veiadresseprosjektet i Kvæfjord:

– Gåraveien regnet fra der hvor Bygdeveien tar til og fram til veikrysset i Gåra. Vikeveien regnet fra veikrysset i Gåra og fram til brua over Straumen. Tidligere adressenavn for disse strekningen kan om ønskelig tas i bruk som tilleggsnavn.

– Voktorveien regnet fra avkjøringen fra fv 83 og fram til to endepunkter for denne veien.

Klagen i denne saken som tidligere er oversendt av Kvæfjord kommune til fylkesmannen utgår, fordi kommunen har endret sitt tidligere vedtak i saken til gunst for klagerne.

90 prosent

Med de nye adressenavnene oppfatter formannskapet at prosjektet for etablering av mer enhetlige og fullstendige veiadresser i Kvæfjord kommune anses å være fullført.

I sin vurdering konkluderer administrasjonssjefen Merete Hessen med at kommunen med god margin når målet om at mer enn 90 prosent av adressene i kommunen skal være veiadresser. Med forbehold knyttet til noen skogsbuer i mer uveisomme områder, vil kommunen med ovennevnte forslag i løpet av rimelig tid nærme seg en fullstendig bruk av veiadresser, skriver Hessen i sakspapirene.

Utgangspunktet for dette arbeidsmålet var at et mer enhetlig og oversiktlig adressesystem skal bidra til at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskere kan finne fram. Det betyr at mer ukjente og lokalt pregede navn må vike som adressenavn, men at disse alternativt om ønskelig kan videreføres som adressetilleggsnavn.

– Ut fra tidligere vedtak i formannskapet, har vi fremmet detaljerte forslag til Statens vegvesen om å sette opp stedsnavnskilt langsetter fylkesveier i kommunen, som supplement til etablerte skilter. Statens vegvesen har bekreftet oppsett av slike skilt på høvelig plass for Dale, Utstrand, Elde, Molvik, Strand, Gåra, Vikeland, Vik, Voktor, Straumen, Storjorda, Hemmestad, Flesnes og Holand. En naturlig oppfølging av dette vil være at kommunen selv supplerer med veinavnskilt for de mange nye adressenavn, mens berørte huseiere oppfordres til høvelig oppsett av husnummer.