Foto: Privat/Innsendt

Venstre aksepter ikke kuttene fra fylkesrådet

Nordlandssamfunnene står på spill og fylkesrådets forslag til budsjett er en katastrofe.

Det mener Venstre og skriver i ei pressemelding at det er en veldig dårlig idé å møte nedgang i folketall med å skremme bort de som er igjen.

Det gjør Ap, Sp, SV og KrF med sitt forslag. Nordland trenger folk og ikke nedbygging og mismot.

Aldri har et forslag til budsjett- og økonomiplan rammet Nordlands befolkning verre. Aldri har det vært lettere å finne dekning for å reversere kuttene:

– Det er bare å legge budsjett etter fylkeskommunens egne målsettinger, om netto resultat på 4 prosent og disposisjonsfond på 10 prosent.

– Revisors påpeking om plikt til å ha realistiske investeringsbudsjett (nummerert brev nr 6, våren 2019).

– Bruke den økningen som er i rammene til drift og ikke avsette de til fond.

– Større innsparinger gjennom effektivisering av drift (jfr. Nylig avgitte Kaupangrapport).

– Endring av politisk styreform.

Det Nordlandssamfunnet nå rammes av er en urealistisk gigantomani-tanke fra fylkesrådet. Et investeringsnivå som på ingen måte lar seg gjennomføre i det tidsrommet det er foreslått.

I alle år, i hvert fall fra 2010 har fylkeskommunen ikke evnet å gjennomføre investeringer i henhold til planlagt aktivitet. Det har manglet på både prosjekterings- og planleggingskapasitet, og det har vært et mettet arbeidsmarked. Revisor har påpekt forpliktelsen fylkeskommunen har til å levere realistiske budsjett, og har reagert på at man til tross for forbedringer både i 2018 og 2019 har manglende gjennomførte prosjekt tilsvarende 25 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er derfor ubegripelig at man da foreslår å øke investeringsrammene på 264 millioner i 2020 og fortsetter på samme måten ut perioden. Dette på bekostning av funksjonelle og gode tilbud til folkene. Dette er med på å bygge ned både bolyst og evne til vekst. Dette forsterker fraflyttingen fra Nordland, skriver Venstre.

Venstre har i sitt forslag funnet gode dekning for å opprettholde alle tilbud på dagens nivå.

– Vi satser på hele Nordland. Distriktene skal har gode samferdselsløsning og utdanningstilbud. Vi aksepter ikke de kuttene som fylkesrådet legger opp til.

Hovedtrekk i Venstres alternative budsjett:

• Endring av resultatgrad – frigjører 180 millioner

• Politikk og styring, frigjøre 4 millioner, ( 5 medlemmer av fylkesrådet ),

• Ramme for stab, økes ikke men settes lik årets. Sparing 4.1 millioner.

• Økonomiavdelingen, sparing 3,6

• Vegmilliarden utgår – utsettes

• Investering i administrasjonsbygg revurderes

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Reduksjon i investeringer gir lavere rentekostnader.

Tilgang til nye midler: 191,7 millioner kroner. Nordland Venstre aksepterer ikke kuttene som er foreslått, Venstre ønsker vekst i Nordland og ikke folkeflukt.

Nordland Venstre v/May Valle