Tommy Søberg, Andøy Arbeiderparti.
Tommy Søberg, Andøy Arbeiderparti. Foto: Fredrik Sørensen

Vil ha tilbud også i sør

ANDØY: Tommy Søberg (Ap) mener tilbudet som gis gjennom Frisklivsentralen også bør dekke Sør-Andøy.

Søberg stilte muntlig spørsmål i mandagens kommunestyremøte om hvorvidt det er mulig å få tilbudet også i sør-Andøy.

– Vi har i dag et godt forebyggende tilbud gjennom Frisklivsentralen. Men tilbudet er bare stasjonert på Andenes, sa Søberg.

Han viste til at Andøy er en langstrakt kommune.

– De som benytter seg av dette tilbudet er gjerne folk som er syke, eller av andre årsaker har behov for litt oppfølging. Men det kan være vanskelig for enkelte å komme seg til Andenes, påpekte Søberg.

– Jeg ønsker at administrasjonen ser på om det er mulig å ha et tilbud i sør-Andøy, om så én dag i uka, i regi av Frisklivsentralen, sa Søberg.

– Det er viktig at alle innbyggerne har like muligheter, uavhengig av hvor i Andøy de bor, sa Søberg.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen ba enhetsleder for helse og familie, Beathe Andersen, om å svare på spørsmålet.

– Per i dag har vi dessverre ikke kapasitet til å drive fra to steder, med stillingsressursen vi har tilgjengelig, sa Andersen.