Arnold Jensen.
Arnold Jensen.

Vil stoppe fiske i elva

SORTLAND: Kjerringnes grunneierlag ønsker å hindre at båtfolk fisker etter laksefisk i elvemunningen.

Nå har grunneierne søkt Sortland kommune om å få merke elvemunningen, for slik å få stopp på fisket fra båt.

– Vi har åpent fiske for allmennheten i vatnet i dette vassdraget, mens elvefisket er forbeholdt grunneierne. Der elva går ut i havet er det imidlertid veldig langgrunt, og med inntil to og en halv meters tidevannsforskjell kan det være svært utydelig for båtfolk hvor elvemunningen egentlig er, sier Arnold Jensen, sekretær i grunneierlaget på Kjerringnes.

Han sier det har hendt at båter er kommet langt oppover i elva på jakt etter laksefisk.

– Det er grunnen til at vi ønsker å merke. Nå blir det imidlertid ikke med blåser, slik det opprinnelig var ønsket fra vår side, men det kan bli merker på skjærene rett nord og sør for elvemunningen, og med forbud mot fiske fra ei rett linje mellom disse og innover mot elva.

Jensen sier grunneierlaget gjerne ser at allmennheten benytter seg av retten til å fiske – der dette er tillatt.

– Og vi ønsker å gjøre det lettere for båtfolket å vite hvor elvemunningen er. Dessuten ønsker vi at fisket skal foregå etter de lover og regler som fins, enten fastsatt av det offentlige eller av oss grunneierne.

– Det vi ønsker er at fisket skal bli som i andre vassdrag, med tydelig markering og med ryddige forhold – og i tråd med regelverket, sier Jensen.