Får fylkesmillion til Nyksund-utbedring

Ras på Nyksundvegen. (Arkivfoto)

Ras på Nyksundvegen. (Arkivfoto)

Artikkelen er over 4 år gammel

Nordland fylkeskommune bevilger 1 million kroner til utbedring av Nyksundvegen i Øksnes.

DEL

– Nordland fylkeskommune inngår en samarbeidsavtale med Øksnes kommune om utbedring av Fv. 938 mellom Myre og Nyksund, og bevilger et tilskudd på 1 million kroner som fylkeskommunens andel til gjennomføring av tiltaket, sier fylkesråd for næring og regional utvikling, Arve Knutsen (KrF).

Avtalen er kommet i stand etter et møte mellom Øksnes kommune, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Spleiselag

– I møtet ble det drøftet et mulig spleiselag mellom de tre partene. Omsøkte prosjekt er estimert til en kostnad på cirka 5,3 millioner kroner, sier Arve Knutsen.

Ifølge Knutsen framstår Nyksund som en av de aller viktigste turistattraksjonene i Vesterålen.

– Veien til Nyksund har ikke bare betydning for Øksnes kommune, men for hele vesterålsregionen og Nordland fylke i reislivssammenheng, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen og legger til at sikrere vegstrekning vil styrke næringslivet i Nyksund.

Kan gi økt næringsaktivitet

– Det vil gi et bedre grunnlag for charterbusser fra Sortland til Nyksund. For reiselivskunder ellers vil det også bli en tryggere og mer forutsigbar vegstrekning. Dette vil også være viktig for de som arbeider i Nyksund (pendlere) og for varetransport på strekningen. Alt i alt vil dette gi bedre samfunnssikkerhet og legge til rette for økt næringsaktivitet i Nyksund, sier Knutsen

Det er ikke ofte at fylkeskommunen bevilger penger til utbedring av en veg som i utgangspunktet ikke er fylkets ansvar.

– Dette er en fravikelse av etablert praksis. Men fylkesrådet finner denne saken så vidt spesiell at det tilrås at praksis fravikes, avslutter næringsråd Arve Knutsen.

Artikkeltags