Øksnes-sjef søker rektorjobb i Bodø

Kommunalsjef Johanne Jakobsen i Øksnes (til venstre) søker jobben som rektor på Nordlands største videregående skole. Her sammen med pedagogisk konsulent Lill Sørensen i kommunen.

Kommunalsjef Johanne Jakobsen i Øksnes (til venstre) søker jobben som rektor på Nordlands største videregående skole. Her sammen med pedagogisk konsulent Lill Sørensen i kommunen. Foto:

Kommunalsjef i Øksnes, Johanne Jakobsen, søker jobb som rektor på Nordlands største videregående skole.

DEL

De sju søkerne til rektorstillingen ved Bodø videregående skole er:

  • Johanne Jakobsen (49) – Kommunalsjef i Øksnes, bosatt i Sortland
  • Nina Rørvik (46) – Rektor, Bodø
  • Hilde Nystadbakk (46) – Leder pedagogisk utvikling og elevstøtte, Bodø
  • Jon Christian Magnussen (47) – Avdelingsleder, Bodø
  • Geir Ludvig Næstby (45) – Rektor, Bodø
  • Unntatt offentlighet, K
  • Unntatt offentlighet, K

Fylkeskommunnen opplyser at det også snart blir ledige stillinger som utdanningssjef i Nordland og som rektor ved Bodin videregående skole og maritime fagskole.

Artikkeltags