Sortland kommune blir heller ikke hørt på et mangeårig krav om at farten i Vesterålsgata skal senkes. Begge sakene handler om trafikksikkerhet og om viktige næringsveier i regionen vår.

Fylkesrådet utgått fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV skyver på en lite elegant måte Statens vegvesen foran seg i saken. Og Statens vegvesen forsøker å parkere henvendelsen fra kommunen som en ren faglig sak. Alternativet er at fylkesrådet tar politisk ansvar og viser tydelighet. Det er vel derfor vi har et fylkesråd, de er frikjøpt for å være politikere på heltid.

Staten har nettopp meldt at arbeidet med neste nasjonale transportplan (NTP) skal fremskyndes til 2024, i stedet for 2025. NTP som er vedtatt i dag er ikke realistisk og må tilpasses og nedjusteres. Fordelen med dette kan være at Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder det de har lovet om at det kommer penger til å sluttføre Hålogalandsveien helt inn til Sortland. Da ville man i Sortland kommune kunne gå rett på med å planlegge gang- og sykkelvei mellom Sigerfjord og Strand og etterlengtet oppgradering av Sortlandsbrua med tilhørende gang- og sykkelvei.

Ulempen ved at NTP skal «justeres ned» vil være dersom dette får betydning for fremdriften eller sågar hele prosjektet med bygging av Hålogalandsveien. I begge tilfellene er det viktig at våre lokale og regionale Ap- og Sp-ordførere holder prosjektet varmt i sine partikorridorer. Det er for øvrig vanskelig å forstå at Sortland kommune ser ut til å ha så liten gjennomslagskraft i egen fylkesregjering. Alt skulle ligge til rette for åpne kanaler mellom kommunenes politiske ledelse og partifeller som sitter i fylkesregjeringen.

Enkeltrepresentanter fra Senterpartiet i kommunestyret i Sortland har betimelig gått hardt ut mot sine egne politiske partifeller på fylket den siste uken. Det er modig av både Elisabeth Reinsnes, Sp og Willy Vestå, Sp når de tar bladet fra munnen og taler kommunens sak mot fylket. Det er ikke greit at løfter ikke holdes. Det er heller ikke greit å overse ei viktig politisk sak for Sortland nemlig at fartsgrensa i Vesterålsgata senkes. Sortland Høyre stiller seg bak kritikken og tilbakemeldingene som representantene kommer med.