Fredag denne uka kom det melding om at det var blitt enighet i forhandlingene mellom Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på fylkestinget.

Senterpartiet har de siste årene sittet i fylkesrådet sammen med Arbeiderpartiet og SV, men listetopp Svein Eggesvik (Sp) sier det var sammen med Høyre, Frp og Venstre at man klarte å finne et styringsdyktig flertall, og at Senterpartiet derfor gikk for denne løsninga.

Det betyr at Arbeiderpartiet, selv om de ble størst i fylkestingsvalget, må finne seg i å være i opposisjon de neste fire årene.

I erklæringa fra de fire nye fylkesrådspartiene kommer det også fram at postene i fylkesrådet, fylkesrådslederen inkludert, skal gå på rundgang de kommende årene. Svein Eggesvik skal være fylkesrådsleder de to første årene, mens Marianne Dobak Kvensjø (H) overtar denne posten de to siste årene av perioden. De andre postene i fylkesrådet skal også gå på rundgang, med unntak for fylkesråd for klima og miljø, som Venstre skal ha hele perioden.

I samarbeidserklæringa sier partiene at de blant annet skal jobbe for et desentralisert og fleksibelt utdanningstilbud, grønnere kollektivtilbud, mer produksjon av fornybar kraft, fylkeskommunen skal være positivt innstilt til private initiativ og nye samarbeidsformer, fylkesrådet skal sikre alternative og fleksible transportløsninger i distriktene, og gjeninnføring av formannskapsmodellen skal utredes.

Det mangler ikke på utfordringer for det påtroppende fylkesrådet. En nylig gjennomgang av ulykkestall viser at det er farligere å kjøre på fylkesveger enn riksveger. Statens vegvesen melder at sjansen for å bli drept på en fylkesveg er 80 prosent høyere enn på en riksveg. Etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene i Nordland er høyt, og over hele fylket finnes det strekninger som det kan argumenteres godt for burde bli prioritert først.

Det avtroppende fylkesrådet, som Sp har vært en del av, har satt av store summer på fond, til stor kritikk fra opposisjonen. Nå varsler Svein Eggesvik at folk vil merke at et blågrønt styre tar over. Er det nå sparegrisen skal knuses?