Byggeaktiviteten i Nord-Norge falt i 2022 mer enn landsgjennomsnittet, og nådde sitt laveste nivå siden 2013. Nordland er fylket hvor det ble igangsatt færrest nye boliger i fjor.

Evenes kommune skiller seg ut fra de andre kommunene i Nordland og hadde en langt høyere boligutbygging per innbygger enn resten av fylket. Det skyldes Forsvarets etablering, melder Fremover.

– I Evenes kommune ble det i fjor satt i gang byggingen av 37,5 nye boliger per 1000 innbyggere, skriver avisa.

På bunnen

I Andøy ser det annerledes ut. Kommunen ligger på bunnen, med 0 nye boligutbygginger.

Nå vil John Helmersen (SV) ha svar fra ordfører Knut Nordmo (Sp) om utviklinga.

– Det synes å være avdekket behov for flere boliger i kommunen, både som mulighet for fastboende, tilflyttere og pendlere. Det er også behov for boliger til å ta imot flyktninger og legge til rette for bosetting i permanente boliger, skriver han i et innsendt spørsmål til kommunestyremøtet førstkommende mandag.

Helmersen viser til at kommunen på den ene siden har en oppgave med tilrettelegging av byggetomter, og for at bo- og driveplikten følges opp når det gjelder boliger på landbrukseiendommer.

– Ikke mindre bør kommunen ha en rolle som pådriver for at det er tilbud på boliger til utleie, og i denne sammenheng at også konseptet «leie til eie» er tilgjengelig i kommunen. Det er ikke alle som kan kjøpe bolig sånn uten videre: noen vil leie for å se an situasjonen med henhold til bosetting eller ikke, og andre har ikke tilgang på egenkapital til å kunne få lån og finansiere egen bolig, skriver Helmersen.

To spørsmål

Han varsler disse to spørsmålene til ordføreren:

• Hva mener ordføreren er mulige tiltak for å oppnå en bedre boligsituasjon i kommunen?

• Finner ordføreren at det vil være riktig strategi, for økt bosetting, at Andøy kommune tar initiativ til bruk av Husbankens virkemidler til boligbygging for utleie og for «leie til eie», ved å benytte Andøy boligstiftelse som samarbeidspartner og utøvende redskap for dette?