Torsdag ble det klart at alle fire siktede i voldtektssaken i Kleiva er satt i varetekt. Alle fire fikk hver sin fengslingssak i Salten og Lofoten tingrett.

Tre av de siktede fikk fire ukers varetektsfengsling, mens én fikk to uker. Alle har brev- og besøksforbud i varetektsperioden.

Torsdag ettermiddag fortalte Bladet Vesterålen historien til en mann som hadde blitt hengt ut på sosiale medier.

Vi har spurt politiet følgende:

– Det er fire siktede, men det verserer flere navn på sosiale media. Politiet gikk ut onsdag og advarte mot ryktespredning – tenker dere det har hjulpet?

– Er alle andre enn de fire siktede nå skrevet ut av saken?

– Finnes det tilfeller i denne saken der dere har vært nødt til, eller vurderer å, reagere mot noen som kommer med falske anklager?

Dette svarer politiet fredag:

– Politiet gjentar gjerne oppfordringen om å ikke bidra til ryktespredning i denne saken. Slike rykter kan være skadelig for de som blir omtalt og de er ikke til hjelp for politiet i etterforskningen av saken. Vi har ikke noen måling på om vår oppfordring har hjulpet, men håper vi når gjennom til folk, sier politiadvokat Elaine Pettersen Skagtun.

– Politiet ønsker ikke på dette tidspunktet å kommentere øvrige etterforskningsskritt, men det er ikke planlagt noen ytterligere pågripelser i denne saken.

Bevisforspillelse

Politiadvokat Elaine Pettersen Skagtun forteller at det var fullt og helt faren for bevisforspillelse som gjorde at politiet ba om fengsling. Mens de fire siktede sitter innesperret, har politiet nå to til fire uker på seg på å få sikret disse bevisene – om ikke retten går med på en forlengelse av varetekten.

– Nå jobber vi godt de neste ukene, og gjør det som haster i etterforskningen. Det blir en grundig gjennomgang, og vi har mye jobb både med å gjennomgå digitalt materiale, og å få gjort avhør, sier Skagtun.

Hun kan ikke kommentere hva som gjorde at én fikk to uker varetekt mens resten fikk fire, ut over at sakene bare dreide seg om bevisforspillelse.

Fire fengslet etter grov voldtekt

Usikkert om fengslings-anke

Skagtun har ikke fått signaler på at noen av de siktede vil anke fengslingskjennelsen. Ifølge de forsvarsadvokatene Bladet Vesterålen har fått tak i, er det fortsatt et åpent spørsmål i skrivende stund.

– Vi har ikke tatt stilling til en eventuell anke. Jeg skal gå nøye igjennom kjennelsen i dag fredag. Nå er det en grov siktelse, så mulighetene for medhold... Vi skal vurdere det også, sier advokat Tor Haug.

Rune Nielsen har heller ikke fått diskutert saken med sin klient per fredag formiddag, men slår bare fast at man må ta stilling til det – og at det er et par ukers frist på å eventuelt anke.

Hanne Elise Skare er forsvarer for den siktede som fikk to ukers varetekt. Den kortere varetektstiden blir tatt med i vurderinga når det gjelder spørsmålet om anke.

– Vi må fortsatt drøfte saken. Han har motsatt seg fengsling, men vi merker oss den kortere tida. Akkurat nå (fredag formiddag, red. anm.) er han på reise til fengselet, så jeg har ikke direkte kontakt med ham, sier Skare.

Bladet Vesterålen har ikke fått tak i den siste av de fire advokatene, Svein Inge Skipnes.

Alle de fire mennene er siktet for grov voldtekt. Politiet mener voldtekten har blitt begått av flere i fellesskap.