(iHarstad) Sent tirsdag i forrige uke ble en kvinne fra Harstad i 70-årene savnet, og politiet gikk på natten ut med etterlysning av hennes bil. Etter kort tid ble det klart at noen hadde sett noe som kunne være et kjøretøy i havet i Harstadhamn.

Kystjegerkommandoen og brannvesenet undersøkte området og kunne slå fast at det lå en bil i havna. På kvelden ble den hevet etter at en omkommet person ble lokalisert i bilen ved bruk av undervannsdrone.

Politistasjonssjef Frank Sletten sier at man nå har bekreftet at personen i bilen var den savnede. Nå etterforsker politiet saken bredt for å finne ut hva som skjedde.

Bilen og den avdøde undersøkes

– Vi gjør nødvendige undersøkelser som kan klargjøre årsaken til hendelsen. I den forbindelse er det naturlig å knytte informasjon vi innhenter til ulike hypoteser. Det være seg om hendelsen skyldes ulykke, sykdom eller om det kan være en villet handling. Det er naturlig å undersøke om det har skjedd en straffbar handling, selv om det ikke er noe som tyder på det, sier Sletten.

Selv om hovedhypotesen er at hendelsen er selvforskyldt, vil politiet så langt det er mulig utelukke at den avdøde har fått et illebefinnende eller om det er tekniske feil på bilen som kan ha ført til den tragiske hendelsen.

Bilen undersøkes og kvinnen skal derfor obduseres, sier Sletten.

– For vår del er dette normale rutinetrinn.

– Fint om noe stopper bilen

Naboer ved Harstadhamn har sagt til iHarstad at de stusser på sikringen av kaia der ulykken skjedde. Her er ingen sperringer.

– Burde det vært et gjerde eller lignende på stedet?

– Generelt sett vil det trolig ha en preventiv - og en trygghetsskapende effekt å ha en eller annen form for sikring mot havet på kaianlegg. Dette for å hindre eller begrense muligheten for at biler eller personer faller eller på andre måter havner i havet, sier Sletten.

En hindring vil begrense muligheten for ulykker, eksempelvis ved at bremsene på en bil ikke fungerer tilfredsstillende. I slike tilfeller er det fint om noe fysisk stopper biler, personell eller f.eks en sykkelfører fra å havne i havet.