Dette skjer etter faglig råd fra forsvarssjefen, opplyser regjeringa i ei pressemelding mandag ettermiddag.

Det betyr at Forsvarets aktivitet tilpasses den alvorlige sikkerhetssituasjonen Europa er i.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatte for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt, også Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen styrket beredskapen allerede før krigen brøt ut, og har siden styrket den en rekke ganger. Forsvaret har de siste ukene økt tilstedeværelse og patruljering rundt kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Heimevernet vil fortsette å beskytte kritisk infrastruktur på land som bistand til politiet.

– Det er en utvikling over tid som gjør at Forsvaret nå går over i en ny fase i sitt planverk. De oppgaver som ivaretar beredskapen her og nå vil prioriteres. Det er ikke alt som gjøres som synes, og det er ikke alt vi kan snakke åpent om. Forsvaret har god oversikt over situasjonen, og vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Endringer

For personellet i Forsvaret betyr dette at arbeidsoppgaver og aktivitet vil bli endret i tråd med omprioriteringene. Noen avdelinger vil oppleve mindre tradisjonell trening og øving. Det vil også være behov for å trekke på ressurser fra Heimevernet

– Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt. For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Det gjør vi nå gjennom å omprioritere deler av våre planlagte aktiviteter for å styrke vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvaret ivaretar sikkerheten i våre nærområder sammen med våre allierte. Allierte bidrar blant annet med patruljering i Nordsjøen.

– Vi har dyktige kvinner og menn som er godt trent for å holde Norge trygt i en urolig tid. Vi er også medlem av en sterk forsvarsallianse. Det gir oss trygghet, sier statsminister Støre.

Omprioriterer

Forsvarsminister Gram sa blant annet dette i sin innledning:

– God oversikt og tilstedeværelse i våre havområder er sentralt. Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert. Forsvarets tilstedeværelse og patruljering gjør det vanskeligere å gjennomføre fordekte sabotasjeaksjoner mot norsk sokkel. God situasjonsforståelse i havområdene i nord er en annen prioritert oppgave. Putin-regimets farlige atom-trusler gjør det ekstra viktig at vi har god oversikt over aktiviteten i Barentshavet, sa Gram.

– Forsvaret omprioriterer derfor deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning, med økt operativ tilgjengelighet på fartøyer og flystyrker. Dette vil gjøres i tett samarbeid med allierte. For noen dager siden var jeg på Andøya og besøkte en øvelse der tyske og norske marinefartøy øvde sammen. Disse tyske fartøyene patruljerer nå i Nordsjøen. Det er også betydelig annen alliert aktivitet i våre nærområder, la han til.

– Sikkerhetssituasjonen har betydning for hele forsvarssektoren. Det kan bli aktuelt å vurdere forsering, og omprioritering av byggeaktiviteter, materiellanskaffelser og prosjekter. Dette vil forsvarssjefen vurdere sammen med de andre etatene i forsvarssektoren i tiden fremover, sa Gram.