– Dette er et nytt og stort skritt på veien mot et unikt samarbeid i Nord-Norge, sier Gro-Marith Karlsen, styreleder i Reno-Vest, som er tredje største eier i Rå biopark.

Planene om å etablere et biogassanlegg i Skibotn, der matavfall fra 41 nordnorske kommuner hvert år skal gjøres om til miljøvennlig drivstoff tilsvarende fem millioner liter diesel, er et samarbeid mellom seks avfallsselskaper i nord. Blant dem Reno-Vest.

– Milepæl for nordnorsk næringsliv

Nå er altså et nytt kapittel skrevet i det grønne industrieventyret.

– Dette er en milepæl for nordnorsk næringsliv. Samarbeidet mellom oss og Barents naturgass er ikke bare en langsiktig avtale om salg og distribusjon av biogassen som vi skal produsere, men også et enormt viktig bidrag til det grønne skiftet i nord, sier daglig leder Sigve Daae Rasmussen i Rå biopark.

Reno-Vest-styrelederen er enig.

– Avfallet som produseres er i mange sammenhenger gått fra å være en utfordring, til en ressurs som etterspørres i markedet. Gjennom samarbeidet med Rå biopark, får Reno-Vest være med på å påvirke valg av fremtidige løsninger innen sirkulærøkonomien. Ved å bli medeier i et biogassanlegg vil matavfallet fra Vesterålen få miljøriktig håndtering i landsdelen, og vi sikrer langsiktige løsninger som kan bidra til å holde avfallsgebyret nede, sier Karlsen.

– Nå skal alle ha biogass

– Avtalen med Barents naturgass er en bekreftelse på at Rå biopark er et godt prosjekt og at man nå er veldig nær realisering av et stort fornybart energieventyr, sier Daae Rasmussen.

Han får støtte fra salgssjef Mikael Rikstad Iversen i Barents naturgass, som er meget godt fornøyd med at Hammerfest-selskapet i framtiden også kan tilby kundene et produkt som er hundre prosent klimanøytralt i tillegg til fossil naturgass.

– For oss i Barents naturgass vil dette bety et paradigmeskifte der vi får inn biogass i produktmiksen vår. For tre år siden var det få som var interessert i å bruke biogass i industrien eller på land- og sjøtransport. Nå skal alle ha det. Derfor er det ekstremt viktig for oss å være en del av dette spennende industriprosjektet i nord, sier han.

Fyllestasjoner i knutepunkter

Barents naturgass sender årlig ut 2.000 vogntog med naturgass fra Melkøya til ulike destinasjoner på Nordkalotten. Selskapet leverer energi til 5.000 arbeidsplasser inkludert flere fergesamband. I avtalen med Rå biopark skal det samarbeides om utbyggingen av et nettverk med fyllestasjoner i Nord-Norge.

– Det er aktuelt å etablere fyllestasjoner på alle knutepunkter i Nord-Norge. Vi ønsker å opprette dialog med kunder og aktører som er interessert i å ha en fyllestasjon i nærheten, sier Iversen.

Eierne i Rå biopark er alle avfallsselskaper som har et klart mål om å bidra til en langt bedre energiutnyttelse av matavfall og slam enn å lage kompostjord. Gjennom lukkede systemer skal Rå biopark produsere flytende biogass som tilsvarer mer enn fem millioner liter diesel i året.

– Det er egentlig helt fantastisk at vi kan forsyne markedet med en gass fra en kilde som er fornybar. Det klimanøytrale drivstoffet vi produserer vil både avlaste et anstrengt energimarked og være et viktig bidrag i fremtidens energimiks, sier Rasmussen.

Stor interesse

Avtalen mellom Barents naturgass og Rå biopark har en varighet på ti år med opsjoner på forlengelse. Rammen er på rundt 1,2 milliarder kroner. Barents naturgass vil omsette all biogass som skal produseres i Skibotn.

– Eierne vil konsentrere seg om god behandling av avfallet og har vedtatt at salg og distribusjon skal settes ut til de som jobber med det til daglig. Det er mange som er interessert i biogassen. Vi kunne solgt hele vår produksjon i det europeiske markedet, men Rå biopark er et nordnorsk industriprosjekt og eierne har også bestemt at gassen skal brukes i Nord-Norge for å utvikle landsdelen.

– Derfor er vi veldig fornøyde med at vi nå kan skrive under avtale med Barents naturgass. At vi har inngått et partnerskap på salg og distribusjon tar ikke bare ned usikkerheten i prosjektet, men tilfører oss også viktig kompetanse på gass. Nå er vi et langt steg nærmere realisering av bioparken i Skibotn. Endelig investeringsbeslutning tas på senhøsten, sier Rasmussen.

Legger 39 millioner på bordet for denne satsinga