Det går mot skilsmisse

Skilsmisse kan være vrient.

Skilsmisse kan være vrient. Foto:

Av
DEL

En klient skriver til meg:

– Det går mot skilsmisse for meg og min kone – med krangel om fordelingen. Jeg hadde en delvis nedbetalt eiendom og næringsvirksomhet inn i ekteskapet, mens vi senere har betalt litt ulikt på lån osv. Ekteskapet har vart i omtrent 10 år, og hun skal selvfølgelig ha betalt for det vi har skapt sammen. Hun skal også ha noe av næringsvirksomheten, men det er jo nærmest umulig å finne riktig beløp. Finnes det noen modell for å beregne hva hun skal ha med seg ut, eller må det avgjøres ved domstolen. Både virksomheten og bolig har økt betydelig i verdi, slik at hun skal få et godt oppgjør.

Du kan beholde

Etter ekteskapslovens § 59 kan du holde utenfor det du brakte inn i ekteskapet, eller senere har mottatt gjennom arv og gave. Problemet er å beregne vederlaget når eiendelene øker i verdi.

Advokat Torkel Johnsen hjelper deg dersom du har spørsmål.

Advokat Torkel Johnsen hjelper deg dersom du har spørsmål. Foto:

For boligen beholder du verdien som du brakte inn – og alminnelig verdistigning på denne andelen, mens verdiene skapt under ekteskapet deles. For næringsvirksomhet gjelder samme prinsipper, men beregningen blir mer komplisert for det som skjer under ekteskapet. En modell er å verdsette virksomheten da ekteskap ble inngått, og legge til grunn en forventet avkastning på innskutt kapital.

I minnelighet

Noen mener slik rente skal settes til alminnelig prisstigning – noen mener rundt 5% – mens andre det samme som en investor krever i avkastning. For lange ekteskap kan høy avkastning på innskutt kapital gi et uheldig utfall.

Rettspraksis gir ikke noen klare svar, og stor usikkerhet gjør at slike saker ofte ender i minnelighet.

Hvis du har bygd opp verdier og tatt ut lite lønn – og sammenligner med lønn for tilsvarende arbeid – kan differansen brukes i et skjevdelingskrav. Av dette kan du kreve inntil halvparten i vederlag, siden verdier skapt under ekteskapet deles på to. Ingen av modellene er fullgod for å beregne et oppgjør, og til syvende og sist blir dette skjønnsmessig.

Frivillig avtale best

Jeg anbefaler at du lager en oppstilling av hva du brakte med inn i ekteskapet, og legger til verdistigningen på dette. Deretter korrigerer du beløpet ut fra skjønn og av hensynet til et rimelig resultat. En frivillig avtale gir deg en viss kontroll på forhandlinger og resultat – mens en behandling for domstolene er mer usikkert enn mange tror.

Advokat Torkel Johnsen Telefon 913 76 102 torkel@advokattj.no

Artikkeltags