Mannen drev et selskap i 2019 og 2020, og påtalemyndigheten mener han har skaffet seg og selskapet fradrag det ikke hadde krav på. Den ulovlige summen skal være på 481.770 kroner.

Selskaper kan få tilbakebetalt merverdiavgiften på kjøp under visse omstendigheter, og den tiltalte skal ha ført slike fradrag på regninger fra et annet navngitt selskap. Men han skal ikke ha hatt rett til å få MVA-fradrag på disse regningene, og etter hvert skal det altså ha blitt flere hundre tusen ulovlige kroner.

Påtalemyndigheten mener han leverte uriktige MVA-meldinger i fem terminer i 2019.

– Skattesviket er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp, er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage, og er begått ved flere anledninger eller over lengre tid, står det i tiltalen.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha unnlatt å føre regnskap i over ett år, frem til bedriften gikk konkurs.

Påtalemyndigheten er klar til å be om en samlet fengselsstraff om mannen dømmes for begge forholdene. I så fall kan det også bli snakk om inndragning av penger.

Saken finner sted i Midtre Hålogaland tingrett 9. og 10. mars 2023. Mannens forsvarer er advokat Thea Ekran Gustavsen. På spørsmål om hvordan mannen stiller seg til tiltalen, har Gustavsen ingen kommentar per onsdag denne uka.

Fradrag for merverdiavgift

Du kan få fradrag for merverdiavgiften du har betalt. Dette gjelder kun for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Retten til fradrag kan også gjelde når du selger varer og tjenester som er fritatt for beregning av merverdiavgift.

For at du skal ha rett til fradrag, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
  • Selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten
  • Merverdiavgiften må stå på kvitteringen (eller annet salgsdokument)
  • Du må kunne vise frem salgsdokumentet ved kontroll
  • Virksomheten må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Fradragsretten gjelder ikke når

  • Du har kjøpt noe som er til privat bruk
  • Du har kjøpt noe som er til bruk i virksomhet med omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven

Merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper inn kalles inngående merverdiavgift.

Det finnes noen flere unntak fra retten til fradrag. Disse er definert i merverdiavgiftsloven § 8-3.

Delvis fradragsrett for merverdiavgift

Hvis du driver en bedrift med en virksomhet både i og utenfor merverdiavgiftsloven, og kjøper varer eller tjenester som skal brukes i begge deler av virksomheten, har du bare delvis fradragsrett for slike kjøp.

Du får da fradrag ut fra hvor mye varen eller tjenesten brukes i den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Fradrag for merverdiavgift på kjøp før registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Virksomheter har rett til fradrag for merverdiavgift på mange varer og tjenester som er kjøpt inntil tre år før de registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kalles tilbakegående avgiftsoppgjør. Vi forutsetter at anskaffelsene er til bruk i virksomheten.

Bedrifter og organisasjoner kan føre fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke er solgt videre før registreringen.

Du kan kreve tilbakegående avgiftsoppgjør ved å sende inn en tilleggsmelding for terminen da du ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

(Kilde: Skatteetaten)