– Vi føler at vi har trukket vinnerloddet, sier Berit Tunstad etter at Rune Stigen Kvannli (39) takket ja til forespørselen om å toppe Sortland Senterpartis liste ved høstens kommunevalg.

Tunstad leder partiets nominasjonskomité. Den endelige valglista skal vedtas av partiets nominasjonsmøte i slutten av mars.

Kvannli kom inn som nominasjonskomitéens foretrukne toppkandidat etter at Willy Vestå måtte trekke seg på grunn av stadig større utfordringer med synet, står det i pressemeldinga fra partiet.

– Jeg må begrense mitt frivillige engasjement, men jeg lover å fortsette arbeidet for Senterpartiet utenfor kommunestyret, sier Vestå. Det har lenge vært klart at Sortlands ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) ikke tar gjenvalg.

– Stor stas

Noen kjenner kanskje Rune som planlegger i Sortland kommune, eller i beredskapen i Sortland brann- og redning. I tillegg er han hundefører og ettersøksjeger for både Sortland og Øksnes kommune. I vinter har han hatt det travelt etter de mange elg-påkjørslene.

– Jeg skulle ønske at Willy fortsatt kunne vært partiets ordførerkandidat, men det er fullt forståelig at hensynet til egen helse må komme først, uttaler Kvannli.

Han mener det er mange gode kandidater i Sortland Senterparti, talentfulle og kunnskapsrike folk som har gjort og kommer til å gjøre en knakende god jobb for Sortland kommune.

– Det er stor stas og en ære å få tillit fra nominasjonskomiteen. Vervet som folkevalgt tenker jeg først og fremst skal være en lyttepost for kommunens innbyggere, uavhengig av politisk tilhørighet. Innbyggerne er kommunestyrets oppdragsgivere. Det er dem vi skal jobbe for i våre politiske verv.

Veien nordover

Rune vokste opp i den lille grenda Bergsmo nord i Trøndelag.

– Der var det gårder på alle kanter, og lekeplassene var stort sett uten fallsikkert underlag. Oppveksten var nok preget av en god del kreativ utfoldelse, noe min mor med ujevne mellomrom har poengtert når familien samles i høytidene. Etter videregående gjennomførte jeg et år i Hærens jegerkompani før studier i naturforvaltning og arealplanlegging i Steinkjer, forteller trønderen.

– Jeg fikk meg jobb som kommuneplanlegger på Nordmøre, hvor jeg også arbeidet som utrykningsleder i brannvesenet. En vårdag i Kristiansund sto sola ekstra høyt på himmelen. Det var dagen jeg møtte Guro, som etter hvert sa ja til å bli kona mi. Hun er sortlending, så det var et naturlig valg å flytte nordover.

– Vi kom til Sortland i 2014, da var vi tre. Nå er vi blitt en familie på fem pluss en bassethund som heter Tore.