Tirsdag ble Stokmarknes miljøhavn formelt åpnet. Den har store områder til handtering av konteinere til og fra skip. Det kan være på sin plass. Antall konteinere i Stokmarknes havn har nemlig økt kraftig de siste årene.

Havnesjef Olav Henning Trondal spurte under åpninga om det er mulig å se noe av veksten som Sjømatmeldinga spådde på opp mot 550 milliarder kroner i årene som skal komme. Han svarte med å trekke fram hva han ser i regnskapene hos Hadsel havn KF:

Fra 2018 til 2022 har havna hatt en årlig omsetningsvekst på 14 prosent og har økt inntektene fra seks millioner kroner til 10,2 millioner.

– Antall containere har økt fra 2.000 til 5.000 TEU de fire siste årene, fortalte Trondal.

Så langt i år fortsetter veksten kraftig:

– I første tertial har vi handtert 1.263 TEU og omsatt for vel fire millioner kroner. I samme periode i fjor hadde vi 1.075 TEU, og omsatte for snaue tre millioner kroner. Vi har altså økt antall konteinere med 17 prosent og har én million i omsetningsøkning fra samme tid i fjor, oppsummerte han.

– Så det er slett ikke verst, mener havnesjefen.

Han konkluderer med at veksten i marin verdiskapning gir lokal effekt i Vesterålen og Hadsel.

Martin Torkelsen fra Norwegian Container Lines NCL fortalte at Norges første utslippsfrie konteinerskip kommer neste sommer og skal i deres rute.

– Det vil legge til rette for den første grønne korridoren fra Vesterålen til de europeiske havnene. Vi håper vi legger til rette for enda mer last fra vei til sjø. Vi håper havna skal trekke til seg enda flere muligheter for vekst, sa han.