Det opplyser distriktssjef i Avinor, Asbjørn Grepstad, til Bladet Vesterålen.

– Utvidelsen blir utsatt, og beslutningen er tatt av Avinor. Vi har informert ordføreren i Hadsel i dag, sier han.

– Er dette en utsettelse på ubestemt tid?

– Jeg vil ikke bruke det uttrykket, svarer Grepstad.

Spare penger

– Men Avinor har satt i gang et moderniseringsprogram som skal spare inn 600 millioner kroner årlig i perioden 2015 til 2018. Skal vi nå det målet, er det nødvendig å sette en del investeringer på vent, sier distriktssjefen.

Det er tunge investeringer på Gardermoen og i Bergen som skyver andre prosjekter ut.

Skagen blir dyrere

Samtidig viser distriktssjefen til at utbygginga på Skagen ser ut til å bli dyrere enn planlagt:

– Vi kalkulerte først med 85 millioner kroner, inkludert arkeologiske utgravinger. Nå ser utgravingene ut til å bli mye dyrere, og inkludert prisstigning er vi kommet opp i over 100 millioner kroner på Stokmarknes lufthavn, opplyser han.

Trafikken faller

Dessuten peker han på at trafikken på Stokmarknes lufthavn har falt siden 2012.

– Så langt i år er trafikken ni prosent lavere enn til samme tid i fjor. Skagen er ikke aleine, det er mange lokale lufthavner som opplever tilbakegang, og trafikkutviklingen i hele landet flater ut, legger han til.