I Hadsel fortsetter konflikten rundt det nyetablerte anlegget som utvinner kryptovaluta på Myran sør for Stokmarknes sentrum. Interessentene bak – og administrasjonen i kommunen – mener det ikke er mulig å stoppe det. Her er det blitt et sentralt spørsmål om man kan dekke seg bak en reguleringsplan som tillater «lett industri». Imens lever naboene med konstant støyplage fra drifta, og krypto-utvinninga med eventyrlig forbruk av kraft fortsetter, til ettertanke for omgivelser som ser hele Europa lide under energikrise.

Nå planlegger samme utbygger et lignende anlegg i et handelsområde ved innkjøringa til Myre. Øksnes kommune har gjort tydelig vedtak om at kraftkrevende kryptoindustri ikke er ønsket i kommunen.

Kommunens nei er ikke mer verd for utbyggerne enn at de ser ut til å trekke på skuldrene. Man viser til at det vil være gunstig å drive datasenter i Nord-Norge så lenge det er kraftoverskudd og mulighet for å benytte reservenett som ikke påvirker forsyningssikkerheten. Og så venter man at en ny veileder fra Kommunaldepartementet skal legge klare føringer.

Industriell utvinning av kryptovaluta er ikke forbudt i Norge. Erfaringer fra Hadsel og andre kommuner har vist at kommunene blir tatt på senga når kryptoindustrien etablerer seg, og at de mangler gode verktøy for å hindre det, selv om virksomheten ikke er ønsket.

Det kan være greit å ha med seg at styret i bransjeforeningen Norsk datasenterindustri mener at kryptoutvinning ikke har noe med dem å gjøre. I et innlegg i Finansavisen uttrykker foreningen klar støtte til å hindre at rein norsk energi brukes til å utvinne kryptovaluta.

Det angivelige kraftoverskuddet i Vesterålen er ingen realitet. I regionen produseres det langt mindre energi enn det forbrukes. Og både næringsliv og politikere er bekymret for overføringskapasiteten til regionen. Mangel på strøm kan i løpet av få år komme til å bli en lei flaskehals for utvikling av næringslivet. I Hadsel har aktørene bak krypto-senteret gjort avtale om å bruke bare ledig kapasitet i reservenettet. Det er forsonende, men gjør likevel ikke kraftforbruket mer samfunnsnyttig.

Det er åpenbart at næringsaktører som kommer for å etablere seg burde være mer lydhøre for politiske signaler fra vertskommunen. Når det ikke fungerer, må noen voksne gripe inn. Situasjonen skriker etter nasjonale retningslinjer. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har lagt ut et forslag om plikt for datasentra og krypto-industri til å registrere seg. Neste skritt må være klare regler som i praksis frigjør naboer og samfunn for øvrig fra krypto-produsentene.