I snart 54 år har lyden av Orion vært lyden av Andøya. Neste sommer er det slutt.

Det maritime overvåkningsflyet har en spesiell plass i mange andværingers hjerter – og i 14-tida torsdag ettermiddag fikk flere en sjelden og spesiell opplevelse.

Tre Orion-maskiner var nemlig i lufta samtidig, og før landing fløy de i formasjon over Andenes.

Skal pensjoneres

Fredag 30. juni 2023 pensjoneres de tre gjenværende P-3 Orion-flyene, som har base på Andøya flystasjon. Da tar fem nye P-8 Poseidon-fly over overvåkninga av de norske havområdene fra Evenes flystasjon.

Fremdeles er det derimot gode, gamle Orion som er Norge og NATOS øyne i nord. I forbindelse med nedleggelsen av Andøya flystasjon, var det opprinnelig planlagt med en gradvis reduksjon i aktiviteten fram mot neste sommer. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har derimot økt aktiviteten på Andøya.

– I en usikker tid blir det desto mer viktig å ha oversikt utover det som foregår i interesseområdene våre. I dag er P-3 Orion den eneste operative flyressursen som løser og leverer på det oppdraget. Og det har vi tenkt å fortsette med til P-8 blir klar i 2023, sier stasjonssjef på Andøya, Lasse Berg, til Forsvarets egen nettside.

– Vi løser i dag oppdrag på et betydelig høyere nivå enn det vedtatte ambisjonsnivået, legger han til.

– Kan være stolte

I sommer markerte flystasjonen på Andenes 65 år som operativ flystasjon, og 333 skvadron, som opererer de maritime overvåkningsflyene, feiret 80 år.

Fra neste høst er Luftforsvarets stasjonsgruppe på Andøya historie.

– Det er mye historie i veggene her. Vi kan se tilbake på og være stolte av historien vår. Fra Andøya er det løst mange viktige oppdrag for nasjonen opp igjennom årene, og mange av oppdragene har vært omkranset av en betydelig grad av hemmelighold, sier stasjonssjefen til Forsvarets egen nettside.