En semitrailer har i løpet av mandagen endt i grøfta på Strengelvåg i Øksnes.

Bladet Vesterålen kjenner ikke til at det har oppstått personskader i forbindelse med uhellet, og operasjonssentralen hos Politiet i Nordland har ingen informasjon om hendelsen.

Kjøretøyet står ikke slik at det er til hinder for øvrig trafikk på strekninga.

Det er noe glatt på stedet.