Under følgende tittel «Prosesser har framstått både forvirrende og frustrerende» i et innlegg fremmer tre av partiets topper til høstens valg en beskrivelse av situasjonen så mangelfull at virkeligheten blir heilt forskrudd.

Les også

Slik kan vi ikke holde på: Ny Sortland havn uten snarveier

Som Rødts representant har det vært særdeles merkelig å se hvordan nettopp Senterpartiet sjøl har skapt det disse tre kaller «forvirrende og frustrerende».

Senterpartiet har hatt ledelsen i denne «prosessen»

Senterpartiets Karl Erling Nordlund som ordfører i denne valgperioden og som leder i havnestyret og varaordfører i forrige periode og Einar Kristiansen som nestleder i havnestyret i denne perioden, har til de grader vært delaktig fram til dagens situasjonen.

Så kommer de tre nevnte toppene nå med et nytt kapitel i dette teatermanus av utredninger, forslag og vedtak.

Senterpartiet har ingen troverdighet i havnesaka.

I havnespørsmålet har Rødt vært konsekvent med kravet sitt om å utnytte ubenytta, avsatte havneareal i Holmen om behov, før det eventuelt kan vurderes andre områder. Vi har avvist utredning av både Kringelneset/Kringelbukta, Sjåneset og nå Ånstadsjøen.

Hva har vært Senterpartiets akrobatiske øvelser?

Til formannskapet i november 2018 innstilte administrasjonen på at alternativet Holmen skulle utredes, subsidiært Kringelneset, som nytt havneområde. Hvem var det som fremma motforslag om å utrede Ånstadsjøen i stedet og fikk flertall for det? Jo, nettopp den gang Senterpartiets varaordfører og leder av havnestyret, Karl Erling Nordlund. I samme møte bestilte formannskapet en mulighetsstudie rundt plassering av ny havneutbygging. Denne er den dag i dag ikke behandla i formannskapet som bestilte den. Hvem har stoppa dette, etter flere krav fra Rødt? På nytt: Karl Erling Nordlund – nå i rollen som ordfører.

Uavhengig av vedtaket fra formannskapet om å utrede Ånstadsjøen, starta havnestyret, med støtte fra Senterpartiets representant, planlegging av nytt havneområde på Kringelneset/Kringelbukta. Etter en uryddig og relativt omfattende prosess med innleid konsulentfirma, måtte dette skrinlegges blant annet på grunn av funn av fornminner og konflikter med reindrift.

Men havnestyret ga seg ikke med det – nå flytta de ny utredning lengre inn i fjorden (fra Sjåneset). Før dette er avslutta, gjør havnestyret nytt vedtak om å også utrede Ånstadsjøen – får støtte i formannskapet på nytt mot Rødts forslag, men med Senterpartiets tilslutning. Dette er nå i gang, med berettiget stor folkelig motstand.

Neste akt i havneteatret i Sortland får vi nå når de nevnte topp tre-kandidatene vil ha tilbake utredning av Kringelbukta som tidligere var avvist!

Det er nesten utrulig at det er mulig å handtere så store planer og et så stort prosjekt på denne måten. Og Senterpartiet har vært, og er, sentral i regien.

Når de tre toppkandidatene hevder i sitt medieutspill følgende: «Verken Sortland Havn eller Sortland kommune er tjent med å stadig prøve ut nye snarveier framfor å gjøre de nødvendige, dog tidkrevende, handlingene. Gode prosesser tar tid, men dårlige prosesser blir ofte mye mer tidkrevende. Før du veit ordet av det har det gått ni år», er det først og fremst en beskrivelse av deres egne handlinger og konsekvensene av dem.

Å omskrive virkeligheten og sminke sin egen rolle med å unnlate mer enn halvparten av fakta, kan vel knapt beskrives med ord innafor vanlig folkeskikk.

Den politiske debatten i Sortland er neppe tjent med dette.

Har Sortland havn utspilt sin tiltenkte rolle i Vesterålen?

Siden årene har gått, ser vi nå at det etablerte, nye havneområdet på Børøya i Hadsel sannsynligvis tar viktige oppdrag fra den tiltenkte nye Sortland havn. Det var vel det både Senterpartiet og alle de andre flertallspartiene ville hindre. Rødt ser dette som ei mulig positiv løsning på havneutfordringene for Vesterålen som heilhet, når Hadselhavna først blei anlagt.

Så vil beklageligvis Senterpartiet og resten av flertallet fortsette å utrede havn både på Sjåneset og Ånstadsjøen, samt det nye forslaget om tilbake til Kringelbukta.