Søndag kveld ble politiet observert mens de gjorde åstedsundersøkelser rundt et busskur i Kleiva i Sortland kommune. Bladet Vesterålen erfarer at politiet også skal ha gått fra dør til dør i området og stilt spørsmål.

Mandag morgen var beskjeden fra politiet at de skulle gå ut med en pressemelding. Den kom rett over klokken 14:

– Politiets operasjonssentral mottok søndag ettermiddag en melding fra en innringer som fortalte om en hendelse som skulle skjedd i et busskur på Kleiva i Vesterålen. På bakgrunn av dette startet politiet åstedsundersøkelser på stedet. Flere medier har omtalt og fotografert politiets åstedsundersøkelser, skriver politiet.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen ønsker ikke politiet å gå ut med mer informasjon. Politiet ønsker imidlertid tips i saken, står det videre.

– Politiet ønsker kontakt med publikum som kan ha passert og eventuelt observert bil eller mennesker natt til søndag i tidsrommet 01:00-04:00 ved bussholdeplassen lokalisert ved Kleiva Landbruksskole. Ring 02800 dersom man har informasjon i saken, avsluttes meldingen.

Beskjeden fra politiet søndag var kun at de undersøkte om noe straffbart hadde skjedd. I meldingen som kom mandag omtales det hele fortsatt som en uspesifisert hendelse.

På spørsmål fra Bladet Vesterålen om hvilke ressurser som er satt på saken får vi dette til svar:

– Politiet på Sortland opplyser ikke hvor mye ressurser som er satt på en sak, sier politistasjonssjef Bjørn Følstad Larsen.

Politiet er også spurt om hvorfor man ikke omtaler hendelsen som ei kriminell handling:

– Det ligger i sakens natur at dersom det gjøres åstedsundersøkelser, så foreligger det en mulig straffbar handling, opplyser Larsen.