Før helga fortalte Bladet Vesterålen at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nekter å svare på om avklaringene for Andøya flystasjon kommer i år, eller om ansatte og lokalsamfunn må vente til Stortinget skal vedta ny langtidsplan for forsvarssektoren neste år.

Har krevd avklaringer

Tillitsvalgte ved Andøya flystasjon har krevd avklaringer flere ganger det seneste året.

De har blant annet fått støtte av Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) og LO i Vesterålen.

Bladet Vesterålen har også – på lederplass – tatt til orde for at regjeringa må lande den snart syv år gamle sagaen.

Nå kaster Jonni Solsvik seg inn i diskusjonen. Nylig ble det kjent at Solsvik gjør comeback i politikken, og at han står på 15. plass på Andøy Høyres liste ved høstens kommunevalg.

– Dette er vanskelig

Den tidligere Andøy-ordføreren maner til tålmodighet.

– Jeg skjønner godt at folk er utålmodige, og ønsker seg avklaringer. Det gjør selvfølgelig jeg også. Men vi må ha forståelse for at dette er vanskelig, sier han til Bladet Vesterålen.

Han peker på at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa ikke er til å kjenne igjen.

– Mye har forandret seg, på veldig kort tid. Det gjør blant annet at infrastruktur som man for få år siden tenkte at man ikke har bruk for lenger, både i og utenfor Norge, nå kommer til å bli særdeles viktig. Det gjelder blant annet Andøya flystasjon, sier Solsvik.

Spår stor aktivitet

Han spår stor forsvarsaktivitet på Andøya også i framtida – selv om den aktiviteten ikke vil være den samme som i dag – altså med maritime patruljefly (MPA).

Solsvik peker derimot på mulighetene som åpner seg – og behovet som er der – for å bruke Andøya til andre formål.

– Da tenker jeg både på forsvarsaktivitet og det som kan sies å være relatert til framtidig forsvarsaktivitet. Eksempelvis relatert til Andøya Space, sier han – og legger til:

– Det norske Forsvaret og Nato vil helt klart ha stort behov for arealene og infrastrukturen på Andøya flystasjon i framtida. Men vi er nødt til å være tålmodige, for her handler det blant annet om viktige politiske avklaringer knyttet til alliansen vi er en del av.

– I tillegg handler det om hva som trengs økonomisk, for å ha en infrastruktur i Nord-Norge for å møte en trussel vi alle kan se. Det har selvfølgelig en kostnad, og den er ikke ubetydelig, sier Solsvik.

Nytt verdensbilde

– Hva vil du si til dem som mener at dette allerede har tatt for lang tid, og dem som har ventet på avklaringer siden 2016?

– At situasjonen og verdensbildet er totalt forandret fra 2016 og fram til i dag. Hadde man sett konturene av det som nå skjer i Europa den gang, og hatt erfaringene man nå har, så hadde verken Andøya eller andre operative strukturer blitt vedtatt nedlagt eller lagt i møllpose. Det er det perspektivet vi må ha med oss, og utvise forståelse for, mener den tidligere Andøy-ordføreren.

Han er klar på at regjeringa og Stortinget har en krevende jobb framfor seg, med å stake kursen.

– Men at veien videre inkluderer Andøya i vesentlig grad, i en eller annen form, er det nok ingen tvil om, slår Solsvik fast.

– Har du forståelse for at ansatte ved flystasjonen ønsker ei rask avklaring?

– Ja, det er fullt forståelig. Og selvsagt hadde det vært det aller beste, at noen hadde sagt at slik blir det. Men jeg mener også at vi må ha forståelse for at så tunge avgjørelser, som har så være økonomiske implikasjoner i seg, tar tid, sier Solsvik.

– Det jeg ser konturene av, og som gleder meg, er at et samlet politisk miljø i landet ser at det ikke lenger er slik at vi kan sette Forsvaret opp mot andre viktige oppgaver. At vi må prioritere Forsvaret i et generasjonsperspektiv. Og jeg er som sagt ikke i tvil om at Andøya er en del av det, sier Solsvik.

– Hvem hadde vel for noen få år siden sett for seg at SVs landsmøte i 2023 skulle ende opp med å predikere at vår felles sikkerhet er avhengig av Nato? Det standpunktet setter ting i perspektiv, utdyper han.

Les også

Ny nøkkelrolle for Andøya: Dette sporet bør du følge, Gram

– Fyll stasjonen

– Hvordan bør Andøy som kommune forholde seg til denne diskusjonen framover?

– Etter mitt syn må det handle om å fylle Andøya flystasjon mest mulig, med forsvarsaktivitet og forsvarsrelatert innhold. Både hva angår droner, aerospace og Natos behov for trening og øving er Andøya særlig godt egnet. Blir det slik, vil det ha konsekvenser for andre typer aktiviteter, det må vi være ærlige på, men jeg tror det er det som vil bli realiteten, sier Solsvik.

– Vi har i tillegg Andøya Space Defence, som vil bli enda viktigere for både Norge og Nato i årene framover. Nå handler det om å være litt tålmodige, og vise forståelse for at det er veldig krevende spørsmål som må landes, sier Solsvik.