Tallene bør få de fleste av oss til å sette kaffen i vrangstrupen. Det er urovekkende at så få ønsker å utdanne seg til et så viktig yrke. Skolen, også i Sortland, mangler allerede kvalifiserte lærere, og med disse søkertallene har vi grunn til bekymring for framtida.

Dette er dramatisk, men kanskje ikke så overraskende? Vår påstand er at KS (vår forhandlingspartner) og regjering har gjort lite for å gjøre utdanningen og yrket mer attraktivt.

Lærere har virkelig stått på for elevene i en vanskelig pandemitid, med bl.a. nye digitale undervisningsløsninger for våre elever. Etter nedstenging på grunn av pandemi og en helt nødvendig lærerstreik, har elever mistet muligheter til læring og sosialt felleskap. I vår kommune meldes det om stor økning i skolefravær, utenforskap, mobbing og læringsvansker. Det å være lærer, det å undervise elever, har blitt vanskeligere. Uten å styrke skolen med kompetente lærere og andre med helse- og sosialfaglig bakgrunn, vil vi miste flere elever.

KS var ikke villig til å gi lærerne et nødvendig lønnsløft, regjeringen stanset streiken med tvungen lønnsnemd. De nedprioriterer videreutdanning for lærere og lagt ned lærerspesialistordningen. Mange av våre skoler har uverdige forhold for både ansatte og elever, Sortland barneskole er i klassen versting i så måte. Mange lærere er frustrerte over utviklingen og søker seg til andre yrker. De er lei av å snakke for døve ører og tomme pengesekker.

Venstre har lenge kjempet for ei anstendig lærerlønn. Vi mente dette burde prioriteres i innspillene til KS.

Venstre har på Stortinget foreslått flere tiltak for å rekruttere flere til lærerutdanningen og beholde dem i skolen. Vi har fått flertall for noe av det vi har foreslått, blant annet skal det lages en plan for å øke antall ansatte i skolene og særlig fra yrkesgrupper med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Målet er å avlaste lærerne slik at de får bedre tid og anledning til å drive med sine kjerneoppgaver, nemlig undervisning. Vi ønsker mer praksis i lærerutdanningen og nyutdannede lærere skal få bedre oppfølging.

Søkertallene til lærerutdanningen viser at det haster med tiltakene Venstre har foreslått. Det er på tide at andre partier lokalt og nasjonalt får øynene opp. Vi ønsker flere lærere og vi ønsker gode lærere – da må vi legge forholdene til rette for trivsel blant både elever og lærere.