– I forbindelse med arbeid på/ved demningen til Ytre Langenes vannverk er det oppstått skade på hovedledningen som forsyner vannbehandlingsanlegget med vann, skriver Øksnes kommune i en pressemelding rett over klokken 11 onsdag formiddag.

– Skaden er reparert, men vannforsyningen er ikke fullstendig reetablert. Det jobbes kontinuerlig med å løse problemet. Problemet gjør at vannbehandlingsanlegget ikke produserer tilstrekkelig vann, og det tilføres derfor vann til Ytre Langenes vannverk med tankbiler, skriver kommunen videre.

– Som følge av redusert kapasitet oppfordrer vi alle abonnenter tilknyttet anlegget om å redusere bruken av vann mest mulig. Dette gjelder abonnenter på Klo, Langenes og Stø. Berørte abonnenter er varslet, og kommunen vil fortløpende informere og oppdatere om situasjonen. Det kan også oppstå forstyrrelser i vannleveransen som følge av problemet.

– Øksnes kommune beklager problemene dette påfører våre abonnenter, avsluttes meldingen.