Søndag ble Nyksundveien stengt på grunn av skred i Kattflåget.

– Det er et snøskred som har gått over vegen. På ett tidspunkt var vegen helt blokkert, men entreprenørene lyktes med å komme gjennom snømassene natt til søndag, sier Bengt Stian Nilsen i Øksnes kommune.

Han sier det ikke er helt klart om det er ett stort skred eller flere små som er gått.

Setter opp hurtigbåt til Nyksund

– Da entreprenørene dreiv på natt til søndag og ryddet seg gjennom skredet, kom det stadig mer snø ned på vegen. Derfor valgte vi å stenge vegen, sier Nilsen.

Mandag formiddag er planen å få fotografert fjellområdene med drone, for å se hvor mye snø som ligger igjen i områdene etter skredene.

Nyksundveien rasstengt

– Håpet er selvsagt å få åpna vegen, men vi setter sikkerheten først. Det skal være trygt å ferdes langs vegen, både for innbyggerne og for entreprenørene som rydder snø.

Han sier Meteorologisk institutt melder om stor skredfare, og at dette gjelder også for dette området.

– Det er tatt skredprøver, og de viser at snømassene er veldig ustabile, sier Nilsen.

Han sier at når det er tatt bilder, skal disse vurderes og det skal også vurderes om man skal be geolog se på bildene før man tar en avgjørelse om vegen.