Nordlandsforskning skal lede prosjektet Accesstour som skal hjelpe reiselivet i distriktet med å gjøre destinasjoner mer tilgjengelig for alle.

– Både eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne og familier med små barn kan ha behov for større tilrettelegging enn andre. Vårt mål med Storheia Arena og dette samarbeidsprosjektet har vært å koble Storheia og Vesterålen med lignende destinasjoner i landet. Vi er overbevist om at det vil gi økt attraktivitet og verdiskapning i regionen, sier Daniel Sowe som er næringssjef i Hadsel.

– Stolt av reiselivet

Prosjektet er et resultat av samarbeid over tid. Med et ønske om å utvikle Storheia i Hadsel kommune som et tilgjengelig turområde, tok Hadsel kommune og Egga utvikling kontakt med Nordlandsforskning allerede i 2020. Det ble gjennomført et forprosjekt der både Hotell Richard With, Museum Nord, Havsula, Holmvik brygge, Inga Sami Siida og Visit Vesterålen deltok for å gi forskerne mer kunnskap om behovene i reiselivsnæringa.

– Jeg er utrolig stolt over reiselivet i Vesterålen og Lofoten som midt i en pandemi bruker tid og krefter på å utvikle seg enda mer og nå nye grupper. Det gleder oss stort å se så mange aktører fra hele landet som samarbeider for et mer bærekraftig og inkluderende reiseliv, sier prosjektleder i Egga Utvikling, Siv Dagny Aasvik.

Potensialet for å forbedre tilgjengeligheten og informasjonen er jevnt over stort. Finnes det tilrettelagte transportmuligheter til og på destinasjonen? Finnes det tilrettelagte overnattings- og spisesteder? Hva med opplevelser så vel innendørs som utendørs?

– Et reiseliv som er tilrettelagt for alle kan bidra til at flere velger de tilrettelagte destinasjonene, sier forsker ved Nordlandsforskning, Karin Marie Antonsen.

Hun er prosjektleder for det nye forskningsprosjektet Accesstour.

– Det er fortsatt mulighet for flere reiselivsbedrifter å være med, det er bare å ta kontakt, sier Antonsen.

Økt tilgjengelighet

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om hvordan vi kan utvikle bærekraftige lokalsamfunn og tilgjengelige reiselivsdestinasjoner i distriktet. Accesstour skal bidra til å øke tilgjengeligheten for besøkende utenfra, men også for lokalbefolkning med ulik funksjonsevne.

For markedet er stort. I Norge lever 15 prosent av befolkningen med funksjonsnedsettelse, enten det er bevegelseshemning, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser, skriver Handikapnytt.

Mange av disse har tenkt seg på ferie, men trenger tilrettelagte fasiliteter og opplevelser.

– Prosjektet skal utvikle og teste verktøy for å kartlegge og evaluere nivået av tilgjengelighet på destinasjoner og virksomheter i reiselivet, sier Antonsen.

– Vi skal også utforske hvordan teknologi kan bidra til økt tilgjengelighet, sier Antonsen.

Prosjektet er i stor grad basert på samarbeid og samskaping mellom mange ulike aktører.

– I tillegg til de mange norske partnerne fra forskning, reiseliv, offentlig sektor og organisasjoner, er vi glade for å ha fått med «ENAT» - det europeiske nettverket for tilgjengelig reiseliv. ENAT har utstrakt ekspertise både gjennom forskning og brukererfaringer. De vil nok ha mye å lære oss, sier Antonsen.