Kvæfjord Senterparti og Felleslista Frp/Høyre (FHF) i Kvæfjord har torsdag signert en samarbeidsavtale for perioden 2023-2027. Avtalen mellom partiene er at Birger Holand (Sp) blir ordfører og Ola Danielsen (FHF) blir varaordfører, går det fram av ei pressemelding fra Holand.

– Vi har hatt gode samtaler med begge de politiske sidene. Ut fra ei vurdering av alle medlemmer i Senterpartiet som er kommet inn i kommunestyret om samarbeid, så har vi valgt felleslista denne gangen, sier Holand.

Kvæfjord Senterparti har hatt samarbeid med venstresida i 12 år, de siste fire årene kun med Ap, før det med Ap og SV.

– Tror det blir bra

– Jeg tror dette blir bra. Vi har hatt gode år med Arbeiderpartiet i flertall, men vi kjenner på at vi i Senterpartiet sliter litt med å være enig i noen saker fra Ap sentralt som ikke forankres ute i distriktene. Som elektrifisering av Melkøya for eksempel.

Holand mener det er med skrekkblandet fryd han nå må forlate et godt samarbeid, for så å gå inni en ny konstellasjon med Felleslista.

– Vi ønsker mer satsing på næring og næringsareal. Vi vet jo at det er saker som vi er enige og uenige om. Et eksempel vi kan bli uenig om er kystsoneplanen, og plasseringen av oppdrettslanlegg ved Skallneset. Sp har sagt de ikke vil ha et anlegg tett utenfor bebyggelsen, Høyre og Fremskrittspartiet har et annet syn på det. Etablering av Pelagia vil vi nok avtalefeste i en felles plattform vi skal arbeide ut fra, da vi har delt syn på det, sier Holand.

Senterpartiet har uttrykt at de synes det er en uheldig plassering av Pelagia så nært folk og i sentrum. Det må gjennomføres en reguleringsplan for å se på alternativ plassering.

– Ikke helt lett

Holand som har sin arbeidsplass i Sortland videregående skole avdeling Kleiva, og vil søke om permisjon i fire år. Politisk synes han ikke det er en lett dag å skulle gå fra samarbeid med Ap, fordi de nå har valgt å samarbeide med andre.

– Det er litt vondt, men et valg vi i Sp har tatt. Det vil bli en spennende tid framover, og vi tror samarbeidet vil løfte vår politikk og Kvæfjord kommune i samarbeid med hele kommunestyret, mener han.

Senterpartiet har seks mandater og Felleslista H/Frp samme antall.

– Jeg er utrolig takknemlig for de fire årene sammen med ordfører Torbjørn, som jeg har lært mye av som varaordfører. Jeg skjønner at han vil gjøre andre ting nå, men jeg skulle gjerne hatt ham videre med i politikken, sier Holand.