La meg ta de to tilfellene i kronologisk rekkefølge. Natt til mandag 28. februar kom det ualminnelig mye snø på kort tid. Min kone og jeg hadde hatt et oldebarn i andre klasse til overnatting, og skulle derfor kjøre henne til skolen som startet klokken 08.00. Jeg var sjeleglad at det var jeg, og ikke min kone som kjørte. Skogveien der jeg bor var ikke brøytet, heller ikke Skolegata fram til på-/avstigningsplassen ved Melbu skole. Heldigvis møtte jeg ingen motgående biler, for da hadde jeg sett mørkt på situasjonen.

At det var kommet store snømengder gjennom natten, viste det faktum at den første bilen som hadde kjørt, laget et brøytespor i hele bilens bredde. Nettopp dette forteller om snødybden denne morgenen. Siden foreldre/foresatte til flere titalls elever omtrent samtidig kom for å sette av barna sine minuttene før skoletimen skulle begynne, kan dere sikkert forestille dere det kaoset som oppstod der og da. At denne situasjonen ikke medførte i det minste materielle skader, kan en takke tålmodige sjåfører for.

Som det fremgår ovenfor, skjedde omkring klokken. 08.00 om morgenen. Hvor lang tid som gikk til gatene nevnt over var ryddet for snø, vet jeg ikke da jeg måtte kjøre til Sortland like etter avsetting av oldebarnet mitt ved skolen. Men dersom ikke flesteparten av de andre gatene var brøytet, måtte det ta langt over en time eller endog mer, før stedets gater var brøytet.

Når vi så leser i Bladet Vesterålen at Sortland kommune har avtalefestet i kontaktene med de aktørene som står for brøytinga av gatene skal være ferdig brøytet senest klokken. 07.00, ser vi hvordan det egentlig skal fungere. For mange arbeidstakere starter arbeidsdagen klokken 07.00, og da sier det seg selv at gatene skal være ryddet for snø innen dette klokkeslett.

Det som vi opplevde her på Melbu i dag, søndag 12. mars, tar likevel kaka. Skogveien der jeg bor, ble ikke brøytet før kvart på tolv på formiddagen. Jeg tenkte lenge at dette var det verste tilfelle, men utover dagen møtte jeg to huseiere som kunne fortelle at gatene der de bor, ikke ble brøytet før før i 14-15-tiden på ettermiddagen. Går det an å bli verre? Svaret gir seg selv.

Hvilke uheldige konsekvenser fikk så dette? De aller fleste huseiere hadde selvsagt ryddet gårdsplassen sin for snø tidlig på formiddagen. Når ikke den kommunale brøytinga startet før tidligst omkring klokken 12.00, førte det til at alle innkjørslene til stedets hus ble brøytet igjen av tettpakket snø. Så var det for oss alle å ta fatt på nytt å fjerne den hardpakka snøen som brøytetraktoren hadde skuflet inn. For meg selv (81 år) og de fleste andre huseiere som er så heldige at vi er ved god helse og har styrke til å rydde egen gårdsplass for snø, er det ikke spesielt synd på. Men tenk på alle de som ikke er så heldige. Det finnes selvsagt både enslige kvinner og menn som ikke har helse god nok til å besørge fjerning av snøen, men må ha innleid hjelp til dette. Hadde snøryddinga blitt gjort om formiddagen av hjelperen, måtte denne tilkalles på nytt når traktoren hadde kastet innkjøringa full av snø par timer senere.

Tenk på hvor problematisk alle ansatte i hjemmesykepleien fikk det grunnet den alt for seine brøytinga. Hørte forresten at en hjemmesykepleier gav opp å kjøre helt fram til en institusjon på stedet, men måtte grynne i småsko for å komme fram.

Det kan i denne forbindelsen være på sin plass å nevne følgende: Den unge mannen som står for fjerning av snøen på de flere kilometer med fortau på stedet kan stå som et forbilde for førerne av brøytetraktorene. Fortauene er alltid brøytet i god tid før folk skal på arbeid klokken 07.00 om morgenen.

Hvis ikke Hadsel kommune har kontraktfestet med sjåføren av brøytetraktorene at gatene skal være ryddet for snø før klokken 07.00 om morgenen, i likhet med kravet på Sortland, bør det innføres så snart det lar seg gjøre. Jeg setter min lit til at vår dyktige og avholdte ordfører Aina Nilsen tar kontakt med leder for teknisk sektor, og at det fører til at forslaget nevnt over blir satt i verk.

Innlegget er noe forkortet. Red.