– Vi fikk tolv søkere, seks med lærerutdannelse, tre-fire med litt høgskoleutdannelse, av ulik relevans. Vi har ikke fått ja fra alle vi snakker med, men har bemanninga vi trengte til Eidet skole, både barne- og ungdomsarbeider og lærere.

– Tre av søkerne var fra Oslo, noen fra øvrige Nordland, forteller Pettersen, som selv etter god respons ikke tar det endelige resultatet på forskudd:

Den største utfordringa vil være å få oppfylt alle ønsker på Bø ungdomsskole, sier skolesjefen.

– Hva er årsaken til at dere ser ut til å komme i mål, etter at vi fikk høre om vansker med å tilsette folk?

– Vi kjørte en aktiv kampanje, og tok ulike verktøy i bruk, der vi satte alt inn på å få folk på plass. Siden vi annonserte midt i desember, da jula og romjula sto for døra, var det nødvendig å være .. Heia Nordnorge – og særlig ser det ut til at vi hadde god nytte av kampanjen Bladet Vesterålen kjørte med intervju og presentasjoner i tillegg. Blant annet søkte vi pensjonister som kunne tenke seg tilbake i yrket, – og det ga en pensjonist i halv stilling, pluss en vikar. Jeg synes responsen har vært over all forventning, sier hans Kristian Pettersen til Bladet Vesterålen.

– Det ser positivt ut. Men – som sagt – er vi ikke i mål. Slikt er ikke gjort på en-to-tre. Blant annet har noen oppsigelse på eksisterende arbeidsplass, og så videre. Jeg tror uansett at vi skal komme i mål. Usikkert om vi klarer å få faglærte i alle stillinger, sier Pettersen.