Siden 2018 har trafikkforholdene vært uholdbare utenfor Jokerbutikken på Eidet. Uten oppmerkede parkeringsplasser parkerer kundene hvor som helst.

Som bildet viser, blir den kommunale Risnesveien daglig sperret. Trafikanter må ta store omveier mellom biler, barn som leker, eldre med rullator, o.s.v. Dette skaper igjen skaper farlige situasjoner og også ulykker.

Når skal kommunen våkne og si fra til de ansvarlige at nå er det nok? Butikkeierne bør også bli gjort oppmerksom på at det er krav om oppmerking av HC-parkeringsplasser.

Dette gjelder en kommunal vei og da må Bø kommune være så pass voksen at de sørger for at trafikkforholdene blir ordnet opp i. Hvis de ansvarlige i kommunen har litt ryggrad så har de hjemmel for å rydde opp i dette kaoset umiddelbart.