Nå må Grete Ellingsen og Sortland Høyre slutte å skape bekymring om Hålogalandsveien. Hålogalandsveien er vedtatt og finansiert. Den skal igangsettes i løpet av 2023.

Les også

Den lovede satsingen på fylkesvei 82 mellom Risøyhamn og Sortland kommer ikke likevel. Til tross for flere besøk fra fylkespolitikere, løfter og vedtak om det motsatte

For det første var Grete Ellingsen statssekretær i Høyre-regjeringen da Hålogalandsveien ble redusert, og de såkalte tre armene ble kuttet. En av de tre armene var fra Langvassbukt til Sortland. Det innebar at gang- og sykkelvei mellom Sigerfjord og Strand, og gang- og sykkelvei på Sortland bru falt ut av prosjektet. Det er merkelig at Grete Ellingsen ikke klarte å stoppe dette når hun var så «tett på» sine partifeller i regjeringen.

For det andre så ble det av forrige regjering advart sterkt mot å stoppe eller utsette pågående anbudsprosesser for å få inn det som allerede var tatt ut i prosjektet. Det ville ha resultert i ytterligere utsettelse av Hålogalandsveien. Anbudsprosessen er godt i gang, og oppstart vil være i løpet av 2023. Jeg tror ingen er tjent med stopp i dette arbeidet. Regner med at Grete Ellingsen ikke vil ta ansvar for det.

For det tredje så vil jeg minne Grete Ellingsen om at det ikke er behov for å planlegge gang- og sykkelvei fra Sigerfjord til Strand. Det arbeidet var igangsatt da hun satt som ordfører i Sortland av Sortland kommune. Strekningen er ferdig regulert og den kan igangsettes når som helst.

Dessverre ble dette stoppet av forrige regjering, og det er jobbet svært mye med å få disse viktige veiene finansiert. Det har vi fra Sortland Arbeiderparti jobbet med både til forrige regjering og til nåværende. Jeg håper at vi sammen kan jobbe om dette prosjektet i stedet for å skyte mot hverandre lokalt. Pengene må hentes fra bevilgning på Stortinget.