Flere helger har det vært store sammenkomster i skileikanlegget til Stokmarknes IL i Gledalen med hundrevis av ungdommer, mye trafikk til og fra, og tildels forbi fotballanlegget med klubbhuset.

Nå har idrettslaget fått nok og vil ikke tillate festinga i anlegget lenger.

– Det er med stor beklagelse at vi må informere om at tilgangen til vårt anlegg, for festing og arrangementer stenges, skriver leder Robin Stokkan Tømmerås i ei pressemelding fredag. Stengningen skjer med virkning fra samme dag.

Rot og innbrudd

Han legger ikke skjul på at de store fest-arrangementene har utløst reaksjonen. Det har ikke vært ryddet opp, og sist helg var det innbrudd i klubbhuset, samtidig som det var et nytt arrangement med mange unge i gapahuken i skileikanlegget innenfor stadion.

– Det har ført til uakseptable konsekvenser og økt belastning på våre frivillige medlemmer og ressurser, skriver Tømmerås.

– Vi er en frivillig organisasjon som har brukt mange år på å bygge opp et anlegg og fasiliteter der barn, unge, småbarnsfamilier og aktive utøvere kan ha trygge og passende aktiviteter. Det ansvaret tar vi alvorlig, og det vil vi fortsette å jobbe for, understreker han.

Idrettslaget vil ikke at det skal fortsette med aktiviteter som både strider med målet laget har og setter både anlegget og brukerne i fare.

– Derfor har vi tatt den vanskelige beslutningen om å stenge anlegget for slik aktivitet, heter det.

– Signal

– Er det andre ting enn innbruddet?

– Det viktigste er at vi vil ha et anlegg som er tilgjengelig for barn, unge og småbarnsfamilier. Og vi har en avtale med grunneieren i området innenfor om å bruke det til idrettslige formål. Vi vil ikke begrense muligheten til å ha ei trivelig stund i skileikanlegget, men vi ønsker ikke at det inviteres til fest, sier Robin Stokkan Tømmerås til Bladet Vesterålen.

Nå håper idrettslaget at alle vil respektere beslutningen og ber om forståelse og samarbeid fra alle involverte.

– Hvordan skal dere gjennomføre dette i praksis?

– Vi ønsker å gi signalet om hva anlegget egentlig er tenkt til. Hvordan vi kan handheve det, må vi snakke med politiet om., svarer han.

– Hvis noen skulle være i tvil om noe, er det bare å kontakte oss i idrettslaget, sier Tømmerås.