Byggeleder Vegar Bjørnbakk sier til Bladet Vesterålen at det gamle brannvarslingsanlegget er satt opp og skal kobles og testes først. Hvordan trafikkavviklinga blir i julehøytida kommer an på hvordan entreprenøren vil avvikle juleferie, sier Vegar Bjørnbakk.

– Så snart vi vet, kunngjør vi det på kort varsel, sier Bjørnbakk.

Framdrifta i tunellen er noe forskjøvet av at tunellen er betydelig utvidet.

Trafikantene må være forberedt på at det fortsatt kan være nødvendig med noe kolonnekjøring etter årsskiftet. I første omgang vil det pågå montering av teknisk utstyr fram til i mars, mest på natterstid.

– Da vil vi se behovet an, og gjøre ny vurdering. Etter dét er det nok unntaksvis at trafikken må gå med ledebil.

Det pågår nå forberedelser i de tekniske byggene utafor tunellen, foran montering av elektromateriell, vifter, lys og annet teknisk utstyr. Samtidig sikres tunellen med armering, isolasjon og sprøytebetong.

Utafor jobbes det fortløpende med ferdigstilling av uteområder, lys og skilting.

Ordfører Sture Pedersen orienterte kommunestyret i Bø om at tunellen har fått asfaltdekke, og at det kan bli fri ferdsel på dagtid med det første:

– Det har nok vært ei utfordring for mange å forholde seg til kolonnetidene. Men nå kan det altså bli en kolonnepause snart.