En norsk fisker ble tirsdag kl 1953 meldt savnet fra frysetråleren Langenes, da tråleren lå i fiske like nord for Bjørnøya. Tråleren har Ålesund som heimehavn. Hovedredningssentralen satte straks i gang søk.

KV Barentshav koordinerer sjøsøket med 11 fiskefartøy, 10 norske og ett russisk. Redningshelikopter fra Svalbard og SAR Queen fra Banak har søkt fra lufta.

Det blåste vestlig liten kuling i søkesområdet.

Klokka 03.00 i natt var det ikke er gjort funn i søket. Begge helikoptrene er dimittert, og returnerer til sine respektive baser etter drivstoffylling på Bjørnøya, mens sjøsøket fortsetter inntil videre.

Redningsaksjonen koordineres fra Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø, som melder dette.