I ei pressemelding bekrefter Sortland Senterparti at ordfører Karl-Erling Nordlund ikke tar gjenvalg.

– Nei, dessverre, sier nominasjonskomitéens leder Berit Tunstad.

– Men han gir seg på topp! Han har stått på for Senterpartiets verdier i mange år, de siste åtte årene som henholdsvis varaordfører og ordfører. Med Karl-Erling i front har Senterpartiet vunnet store seire for Sortland, sier Tunstad.

Hun trekker fram Vesterålskraft, barneskolene, Kleiva-linjene og musikklinja som eksempler.

– Og som pådriver for økonomisk edruelighet har Sp-ordføreren gjort det mulig for Sortland å møte krisetider uten drastiske kutt, legger Tunsad til.

– Partiet er stolt av han, og håper at vi kan trekke veksler på hans store kunnskaper også etter at han gir seg som ordfører om et knapt år, sier hun videre.

Nye toppkandidater

Sortland Senterparti gjorde det forrige kommunevalget til et skolevalg, og slik blir det ved kommunevalget også i 2023, melder partiet.

– Vi skal forsvare de fire barneskolene i bygdene og de to i byen mot alle nedleggingsframstøt, sier partiets foreslåtte toppkandidater Willy Vestå og Elisabeth Reinsnes.

De to er innstilt av partiets nominasjonskomité. Den endelige valglista skal vedtas av partiets nominasjonsmøte ut på nyåret en gang.

Willy Vestå (66) er nominert på 1. plass i Karl-Erling Nordlunds sted.

– Det er en kandidat med stor lokalkunnskap, og omfattende politisk og frivillig engasjement. Og Willy er en person med stor omsorg for andres ve og vel. Han vil være en sterk lagleder for Senterpartiet, mener Tunstad.

På 2. plass stiller partiet med Elisabeth Reinsnes (50).

– Hun bor i Maurnes-kretsen, og representerer slik sett bygdesamfunnene i Sortland. Elisabeth har vist at hun ikke er redd for å ta opp kampsaker, og hun har ofte vunnet fram. Og så har hun et bredt interessefelt, med barn og ungdom i sentrum, sier Berit Tunstad.

– Har trivdes

Willy Vestå har følgende å si om å bli nominert til ordførerkandidat for Sp.

– Jeg har trivdes i Senterpartiet de tre årene jeg har vært med i kommunepolitikken. Samfunnsengasjementet har jeg båret på et helt liv, og det samme gjelder frivillig innsats, sier Willy Vestå.

– Mitt første tillitsverv hadde jeg som leder av gutteklubben Fighting Spirit på Natland i 1968, og siden har det bare tullet på seg. Jeg var med og stiftet Vesterålen Turlag for 35 år siden, og der er jeg fortsatt med i styre og stell.

Etter en mannsalder i avisen, ga Willy Vestå seg som redaktør i Bladet Vesterålen for noen år siden. Som politiker regner han seg som fullstendig altetende, men trafikksikkerhet er kanskje den største hjertesaka.

– Det er ei hjertesak jeg har tatt med fra redaktørkrakken. Det samme må kunne sies om den kommunale veistandarden. Nå er de verste veiene oppgradert med ny asfalt, og arbeidet fortsetter dersom Senterpartiet får være med og bestemme.

Willy Vestå er gift og har to voksne barn. Og så er han stolt bestefar til tvillinger som fyller to år ut på vinteren.

Reinsnes på andre

Dette sier Elisabeth Reinsnes om nominasjonen:

– Jeg har akkurat fylt 50 år, og folk sier at det er den roligste perioden i livet. Ungene er blitt ganske store, gjelda er blitt mindre, og en har fått mer tid til seg sjøl, sier Elisabeth Reinsnes.

Hun bor på Reinsnes, noen kilometer nord for Maurnes. Da hun vokste opp, drev familien et velrenommert og premiert geitebruk.

– Der lærte vi unger både samhold og respekt for praktisk arbeid. Og vi lærte at hundrelappene ikke kom av seg sjøl.

Elisabeths far, Fred Reinsnes, var aktiv i lokalpolitikken for Senterpartiet, og var i flere år varaordfører.

Elisabeth har tatt opp tråden, og møter nå som vara i kommunestyret, i tillegg til at hun sitter i styret for Kulturfabrikken. For mange er hun kjent for arbeidet i veiaksjonen Sortland–Risøyhamn gjennom 12 år, og hun har bak seg 17 år i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) i skolen.

I yrkeslivet har hun en lang karriere i barnevernet før hun i fjor begynte i ei stilling ved Sortland ungdomsskole. Trygg oppvekst for barn og ungdom er Elisabeths hjertesak nummer én.