40 boliger opp på Kjerringnes

Kjerringnes er snart ferdigregulert som boligfelt.

Kjerringnes er snart ferdigregulert som boligfelt. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Det første av 40 hus på Kjerringnes i Sigerfjord, er i ferd med å bli bygd. I løpet av våren er flesteparten av tomtene klare for salg.

DEL

Sigerfjordfirmaene Sigerfjord Eiendom AS og Ellingsen Maskin og Mek., samt Per Strand Sortland AS på Sortland har tidligere kjøpt opp tomtene i området på Kjerringes, som det nå skal bygges 40 enkelt- og tomannsboliger på.

Til havet

Området går fra hovedveien og til havstripa, og boliger skal også bygges på begge sider av eksisterende stikkvei. Nå arbeides det med å legge ned strøm- og bredbandkabler. Vann og avløp er i ferd med å bli ferdig.

Seks av ni solgt

Ved havkanten, øst for Kjerringneshøgda og like ved golfbanen, er første bolig i hele feltet i ferd med å reise seg. Ivar og Svein Tjønsø i Sigerfjord Eiendom AS har kjøpt opp et areal for ni tomter. Hver tomt er regulert på romslige et mål. Seks av tomtene er solgt.

Nabovarsel på flere hus er sendt ut, noe som tilsier at om kort tid er flere hus i ferd med å bygges. Ivar Tjønsø mener feltet er attraktivt.

– Det unike med tomtene vi tilbyr er at det ligger så nært havet og at det følger nausttomt med. Det vil gi et maritimt preg, sier han.

Mange interessenter

De seks fremste tomtene ligger i strandlinja, tre litt bakenfor, men alle har tilgang til havet.

– Hele feltet er definintivt positivt for Sigerfjord. Nybygg tiltrekker nye folk, spesielt småbarnsfamilier, sier Tjønsø.

Etterspørselen på tomtene har likevel gått i rykk og napp.

– Det har vært mange interessenter, men de har ventet på at byggingen skulle komme i gang. Og nå skjer det, så jeg

tror de resterende tre tomtene vil gå kjapt, sier han, og legger til at å tilrettelegge for boliger er kostnadskrevende.

– Jeg håper at når alt er solgt så er vi litt i pluss.

Lekeplass

Det er også holdt av et område til lekeplass for alle tre feltene, noe Sortland fomannskap gikk inn for da reguleringen var oppe til behandling.

Ifølge Tjønsø skal lekeplassen opparbeides så fort strøm og slikt er på plass.

Snart klare for salg

Til høyre for eksisterende vei på Kjerringneshøgda har Ellingsen Maskin og Mek. kjøpt et område som innebærer 16 tomter.

– Vann, avløp og strøm er snart ferdig, og da er vi klare til å selge tomtene, sier Eiolf Ellingsen i firmaet.

– Tomtene ligger mot nord, og blir i en lavere prisklasse enn de ved havet, sier han, og legger til at det blir flott når feltet

blir ferdig utbygd.

Rekkehus og eneboliger

Firmaet utfører gravearbeidet i feltet, der også Per Strand Sortland AS (Byggmakkern) er tredje eier. Disse tomtene ligger på venstresiden av veien, og vil bestå av to tomter med rekkehus ved hovedveien, pluss 13 tomter for eneboliger.

Før påske

– Vi har også hatt flere som har vært interessert i tomtekjøp, men vi har ikke vært helt ferdige for det. Før påske skal vi være klare til å selge, sier daglig leder Svein Åge Pettersen.

Bygger selv husene

Det er første gangen at firmaet står som kjøper for så å selge tomter videre. Pettersen sier grunnen er at firmaet vil bruke lokale entreprenører og håndverkere og sikre leveranser til firmaet.

– Når vi selger tomter, selger og bygger vi også husene, sier han, og understreker områdets fine og solrike beliggenhet.

Artikkeltags