Skjellsanden, som i følge mannskapet inneholder store mengder kalk, leveres nå til bøndene i bygda. Det er ikke et nytt fenomen at skjellsand blir benyttet til landbruksformål. det er snarere gammel tradisjon. Men gjennom årene har man skipet dolomitt langveis fra. Skjellsand er et langt billigere jordforbedringsmiddel enn knust kalkstein.

Fraktebåten «Gerd Stensen» har siden høsten 2012 pumpet sand fra Risøyrenna og lagret i Risøyhamn, før skiping til mottaker Isaris i Bretagne i Frankrike. I år blir det også solgt til landbruket i distriktet.

«Gerd Stensen» er på 433 brt., med lasteevne på 615 mdwt, Båten er levert i 1967, og eid av Gerd Stensen AS på Leknes. Dette skal være siste fartøy i drift i Nord–Norge, rigget med bom og grabb for lasting og lossing.

Bilder og informasjon innsendt av Per Rydheim.