Blokken Skipsverft ble etablert allerede i 1898. Midt på 1980-tallet bygde verftet sin siste båt, «Selfjordbuen».

Skreddersydd

Siden 2011 har bedriften jobbet hardt for å ta et steg inn i nybygg igjen. Blokken Skipsverft vil nemlig bygge skreddersydde fiskebåter rundt 15 meter:

– Det handler om at vi ønsker å være med på hele livssyklusen til en båt. Fra vi strekker kjølen, til levering og til den dagen den skal kondemneres, så har kunden et kontaktpunkt. Det er det vi ønsker å være i fremtida, sier teknisk sjef, Jørgen Rasmussen, i ei pressemelding fra bedriften.

Nye krav

Det er et generasjonsskifte i fiskerinæringen. De nye fiskerne har andre krav til komfort, og fiskebåter skal nå kunne enkelt rigges om for å kunne fiske hele året. Blokken Skipsverft ser derfor at det er helt klart rett tidspunkt å starte med nybygg:

– Med vår 115 år lange erfaring med vedlikehold, reparasjon og ombygginger, så kjenner vi våre kunder veldig godt. Vi vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer på sikt. Det er nye tider, og fiskerinæringen er helt klart blitt en moderne næring som krever skreddersydde løsninger.

Opptatt av rekruttering

De nye båtene er også blitt langt bredere, slik at de ofte tilsvarer en eldre båt som er 10-20 fot lengre, forteller Rasmussen.

En annen faktor er at Blokken Skipsverft ønsker å være en attraktiv bedrift med henhold til rekruttering:

– Vi ønsker jo være en bedrift som tiltrekker seg fagfolk, og da må vi også tørre å satse på forskjellige retninger. Vi ønsker rett og slett flere bein å stå på, sier Rasmussen.

Marked for nybygg?

– Det er mange som leverer de samme tjenestene som oss her i nord. Det er dog ikke så mange som jobber med nybygg i båtbransjen i Nord-Norge. Og Blokken Skipsverft har én fordel, og det er plasseringen i Vesterålen.

– Vi ligger i midt i smørøyet til fiskeriene. Ingen lang reisetid for kundene, ergo større kontroll for kundene. De kan være med i hele prosessen uten å måtte dra sørover eller til utlandet. Og vi er helt klart konkurransedyktige prismessig på nybygg.

– Toget går nå

I januar 2013 ble Blokken Skipsverft sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO9001:2008. De har vært registrert i Achilles siden november 2011. Noe som tilsier at de har gjennomgått kvalitetssikringer.

– Det er inngangsbilletten til videre prekvalifiseringer og anbudsdeltakelser. Jobben med å skaffe kunder vil fortsatt være like stor, så vi ser på dette som en mulighet for å være med på det toget som nå går. Det har uansett gjort at vi nå er veldig bra kvalitetssikring på den jobben vi gjør, sier Rasmussen.

Allerede nå jobber de med tilbud til kunder som har vist sin interesse. Det er optimisme å spore i Blokken.