Selskapet har allerede skrevet kontrakt med et spansk verft om bygginga, og fartøyet skal etter planen leveres ved årsskiftet 2015-2016.

– Langøy er for gammel og for liten. Det har vi lenge visst. Men vi har måttet ta ting i riktig rekkefølge, og nå er tida inne for å bygge ny båt til erstatning for Langøy, sier Knut Roald Holmøy, daglig leder i Prestfjord Havfiske AS til Bladet Vesterålen.

Rederiet med base på Sortland har tre fullstrukturerte tråler. De to andre er ti år gamle Sunderøy og to år gamle Prestfjord. Nå blir også det tredje fartøyet topp moderne.

Tilsvarende Prestfjord

– Denne båten blir et fartøy tilsvarende Prestfjord, men litt større. Prestfjord er 65 ganger 15 meter. Denne blir 69 ganger 16 meter.

Tråleren får likt utseende og samme utstyr som Prestfjord. Det betyr at den utstyres for produksjon av sløyd og hodekappet fisk som fryses om bord.

– Dersom markedet og prisene endres, kan det hende vi bygger om til filetproduksjon om bord. Vi ønsker det, og har tillatelse til å ha to båter med filetfabrikk om bord. Men foreløpig har vi ikke valgt å ha slik produksjon, sier Holmøy.

Bygges i Spania

Verftet som er valgt for oppgaven er et famileverft. Det har tidligere levert fartøy til norske redere, men Holmøy-rederiet har ikke fått bygd båter der tidligere.

– Verftet er kjent for å bygge fiskebåter og vi er veldig komfortable med valget vi har gjort.

Han ønsker ikke å gå ut med kontraktssum på fartøyet, men sier det investeres for mellom 250 og 300 millioner kroner i den nye båten.

– Det er ei stor investering. Fram til nå har vi brukt mye penger på å sikre oss rettigheter. Nå var tiden kommet for å investere i båt.

– Må fungere

– Er båten bygd med penger tjent fra lakseoppdrett?

– Nei, vi er opptatt av at hver aktivitet skal bære seg selv. Men det er klart at pengene vi tjener i konsernet får en funksjon som egenkapital når vi gjør investeringer som dette.

Byggetiden på nybygget er anslått til 18 måneder. Ifølge kontrakten skal fartøyet leveres i desember 2015, men Holmøy gjør ikke regning med å ha båten i fiske før første kvartal i 2016.

– Det viktigste for oss er ikke byggetiden, men at fartøyet fungerer når vi tar det i bruk. Det skal det også gjøre når vi tar båten fra Spania, for da skal vi kunne gå rett i fiske, sier han.

Den nye tråleren vil sysselsette cirka 40 ansatte, 20 på hvert skift.