annonse

Et steg videre mot bærekraftig turisme

: Vesterålen har nå fått godkjent første fase av prosessen i å bli tildelt merket for bærekraftig reisemål. (Foto: Innsendt)

Visit Vesterålen er i prosessen mot merket for Bærekraftig reisemål.

– Vesterålen har nå fått godkjent første fase av prosessen i å bli tildelt merket for bærekraftig reisemål. Norge leder vei i utviklingen av bærekraftige reisemål og lanserte i 2013, som det første landet i verden, en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Nå står norske reisemål i kø for å sertifisere seg, sier reiselivssjef Astrid Berthinussen i en pressemelding.

Bredt engasjement

Gjennom destinasjonsselskapet Visit Vesterålen ble bærekraftarbeidet startet opp i 2017. Arbeidet involverer Vesterålen regionråd, næringsaktører og de fem vesterålskommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. I tillegg er Reno-Vest en sterk samarbeidspartner.

– Den lokale prosjektledelsen ledet av Fiskeriparken Egga Utvikling AS, har organisert, samlet ideer, informasjon, analyser og oversikt over lokale forhold i reiselivet. I denne første fasen er det utarbeidet en handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling som legges til grunn for det videre arbeidet. Handlingsplanen gir et konkret innhold i begrepet bærekraft og hva dette skal resultere i lokalt og regionalt på destinasjonen, sier Berthinussen.

Sju delmål om bærekraft

Vesterålen skal håndtere sin egen vekst på en god måte, slik at det stedlige ressursgrunnlaget ikke forringes for fremtiden og at miljøbelastningen reduseres over tid. Økt turisme skal berike regionen, og ikke skape konflikter og frustrasjon verken i forhold til egne innbyggere, lokalsamfunn eller annen nørings- og samfunnsvirksomhet. Reisemålet Vesterålen skal alltid være et skritt foran, sier Berthinussen.

Det er sju delmål for å bli godkjent for merket bærekraftig reisemål. Det er at reisemålet Vesterålen skal være «et skritt foran», og skal lykkes med videre vekst uten økte miljøbelastninger. Det skal være godt tilrettelagt og enkelt å besøke. Videre vekst i turismen i Vesterålen skal berike lokalsamfunnet og være en helårsdestinasjon, det skal mobilisere bredt og organisere seg slik at bærekraftarbeidet gir størst effekt.

Miljøsertifiseringer

Som en del av prosessen til merket for bærekraftig reisemål, ble Visit Vesterålen i 2018 Miljøfyrtårnsertifisert. Denne miljøsertifiseringen er likestilt med EUs eget miljøsertifiseringssystem (EMAS) og dessuten den internasjonale standarden ISO 14001.

Det er et større krav fra utenlandske turister og kjøpere at reisemålet jobber med miljøsatsing. Sammen med prosjektleder har det vært jobbet for at flere medlemsbedrifter av Visit Vesterålen skal bli miljøsertifisert. Det er også veldig gledelig å se at kommunene i Vesterålen ønsker å bli Miljøfyrtårn, heter det i pressemeldingen.

annonse