annonse

– Håper vi får ei bedre grunnbemanning

: Steve Olsen på Kystvaktas seminar på Sortland. (Foto: )

+ SORTLAND: Nestkommanderende ved Kystvakta, Steve Olsen er glad for at det i statsbudsjettet settes av penger til slepebåtberedskap og besetning nummer to på KV Senja. Og så håper han at forsvarssjefen anbefaler at de får midler til bedre grunnbemanning og helikopterberedskap.

Sverre Idar Lakså


annonse