Det går fram av referatet fra forhandlingsmøtet mellom havnesjefen, Silvia Ovik og Grete Hjelle.

Les også: Sa opp havnesjefen med knappest mulig flertall

I brevet heter det at Armstrong stiller seg meget positiv til å videreføre ansettelsesforholdet under fire forutsetninger:

"1. At han som havnesjef har styrets fulle tillit.

2. At styreleder forplikter seg til å følge god, ordinær organisasjonsskikk.

3. At styreleder for fremtiden henviser fagforeningene til havnesjefen som håndterer spørsmål som måtte dukke opp.

4. At styreleder er åpen og ærlig i sin kommunikasjon med havnesjefen. Han avstår fra alle former for renkespil og konspirering bak havnesjefens rygg."

Les også: Stiller plassen til disposisjon

Videre heter det at Armstrongs beslutning om å fortsette vil være avhengig av at styret inviterer han til en åpen og konstruktiv dialog i det kommende styremøtet, slik at han får muligheten til å høre direkte hva styreleder og styret har å si til de framsatte forutsetningene.