Det skjedde under tirsdagens havnestyremøte. Der var Armstrong selv erklært inhabil, og det samme var Sortland havns ansatterepresentant i styret for Sortland havn KF.

Stiller plassen til disposisjon 

I debatten som fulgte foreslo Gunhild Stoltz at styret skulle ta havnesjefens oppsigelse til etterretning.

– Jeg oppfatter at styret har tilbudt havnesjefen å fortsette i stillingen med gjeldende arbeidsvilkår. Dette har ikke havnesjefen akseptert, og i stedet bedt om forhandlinger. Da foreslår jeg at vi tar oppsigelsen til etterretning, og at havnesjefen har siste arbeidsdag 13. april, sa Stoltz.

Forslaget fikk støtte av Grete Hjelle og havnestyreleder Nordlund selv.

John Hansen og Einar Mårstad ytret seg mot forslaget, sammen med Silvia Ovik.

– Jeg har vært i møtet selv og havnesjefens arbeidsavtale er ikke endret. Han fortsetter på de samme betingelser som tidligere, sa Ovik, uten å klare å overtale noen.

Her er Armstrongs krav 

Da det kom til avstemming ble havnestyrelederens dobbeltstemme avgjørende for utfallet, og havnesjefens oppsigelse akseptert med tre mot tre stemmer.

Tre av styremedlemmene ba om protokolltilførsel der det ble stilt spørsmål ved hvorvidt havnestyreleder Karl Erling Nordlund burde stemt i saken, da det hevdes at han er direkte part i saken.

Bakgrunnen for havnesjefens oppsigelse er som kjent at Karl Erling Nordlund skal ha hatt møter med de ansatte i Sortland havn bak havnesjefens rygg.

Les også: Vil at havnesjefen skal fortsette

Nordlund beklager at han ikke informerte

Havnesjefen sier opp

Stø kurs med ny sjef