Det er klart etter et møte mellom havnesjef Hugo Næss og Gunnar Klausen i Klausengruppen, som står for planlegginga av den nye hermetikkfabrikken.

– Det var et hyggelig møte. Der gjorde jeg det klart at Hermetikken kan få feste ei tomt på omkring 5.700 kvadratmeter. Det er noe mindre enn de opprinnelige 7.500 kvadratmeterene, sier Næss til Bladet Vesterålen.

Utfordring

Til fradrag på den opprinnelige tomta går 1.200 kvadratmeter til Maritex og mellom 600 og 800 kvadratmeter til trafikkarealer i tilknytning til den eventuelle passasjerterminalen som planlegges i havna.

– Det blir nok ei utfordring for hermetikken å få plass til både fabrikk og all logistikk på ei slik tomt. Og jeg oppfatter at selskapet ser det som utfordrende – men like fullt mulig, sier havnesjefen.

Nekter å flytte

Til Bladet Vesterålen sier daglig leder Randi Bolstad at alternativene, tomt enten nord for brua eller i industriområdet i Vestmarka, ikke er aktuelle.

– For hermetikkfabrikken handler dette om å nyttiggjøre seg de grunnlagsinvesteringene vi allerede har foretatt. Det er ei stor investering vi har gjort i tomta, og denne vil vi ta i bruk. Det er urealistisk å tro at vi skal prosjektere et nytt område, sier Bolstad.

Hun sier det heller ikke er aktuelt å beskjære arealet:

– Vi opprettholder prosjektet slik det er planlagt, sier Bolstad.