Selskapets sjefsgeolog, Rasmus Blomqvist omtaler de nye estimatene som svært positive.

Norwegian Graphite gjorde prøveboringer i Jennestadmarka i vår, som ble avsluttet i slutten av april.

– Vår ressursgeolog Audun Sletten har gjort uavhengige estimater, og de viser at funnene av grafitt er dobbelt så store som først antatt, sier Blomqvist.

– Veldig bra

Etter den nye masseberegningen er det i Jennestadmarka 3,66 millioner tonn med grafitt. Det første estimatet var på 1,8 millioner tonn.

– Dette har en gjennomsnittgehalt på cirka 10 prosent, så det er veldig bra, sier samfunnskontakt hos Norwegian Graphite, Steve Haugerud.

Mineralselskapet har tatt utgangspunkt i de gamle borehullene fra 1950-tallet. Og jubler over resultatene.

– Linsene ligger så tett oppå hverandre at der er 3,66 millioner tonn. Det gjør det spennende, sier han og tilføyer at noen undersøkelser er gjort i Holmstadmarka og ved Hornvannet og lille Hornvannet.

– Hvis man tør å tenke litt høyt og får boret på nytt og gjort grundigere undersøkelser også der, så greier vi kanskje å doble ressursene på disse lokalitetene også, sier han.

6- 8 millioner tonn?

– Vi har doblet ressursene for bare en lokalitet nå. Jeg er bombe­sikker på at når vi er ferdig leita, så er det samlede resultatet på ett sted mellom 6 og 8 millioner tonn grafittmalm, sier Haugerud.

På Jennestad ligger grafitten helt oppe i dagen, nede i fjæra. Haugerud beskriver prosessen med prøveboring som uhyre interessant

– Vi har vært som unger på lillejulaften, humrer han.

Ressursen som nå er kartlagt ligger på kommunens eiendom.

– Da vi boret ved Trollvatnet fant vi ressurser som Norges geologiske undersøkelser (NGU) ikke hadde på sine kart. Og dette er en stor og lovende ressurs, sier han.

700 meter lang

Under boreprogrammet i påska flyttet man utstyret til Trollvatnet, og boret et 54 meter dypt borehull.

– Der ble det boret i om lag 30 meter grafitt. Og det på en plass der man ikke visste om grafitt, sier han.

Geofysisk er grafitten elektrisk ledende, og elektromagnetiske målinger utført av sjefsgeologen viser at området er om lag 700 meter langt og 65 meter bredt.

– Dette var et nytt område, og vi fikk et veldig bra resultat, med et ganske bredt og stort område med grafitt, sier Rasmus Blomqvist, som tilføyer at det gjenstår undersøkelser, både i Vik og ved Trollvatnet for å si noe om drivverdigheten.

– Resultatene så langt viser at det er potensial, og på Jennestad langt mer grafitt enn vi trodde, sier han.

Les mer i Bladet Vesterålen onsdag 17. juli.