– Kan starte om få år

Steve Haugerud har stor tro på mulighetene for grafitt-drift på Jennestad.

Steve Haugerud har stor tro på mulighetene for grafitt-drift på Jennestad. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

SORTLAND: Steve Haugerud i Norwegian Graphite tror bedriften kan starte grafittdrift i løpet av få år.

DEL

– Det er penger som vil være avgjørende for hvorvidt vi klarer å komme i gang. Vi skal investere for kanskje 65 millioner kroner før vi er i gang med drifta, og denne kapitalen er vi nødt til å reise, sier Haugerud til Bladet Vesterålen.

Men han mener trenden i markedet har snudd, og er derfor optimistisk med tanke på selskapets muligheter.

Økt etterspørsel

– Det skyldes både økt etterspørsel etter grafitt og at det er kommet restriksjoner på enkelte store uttak andre steder i verden. Det er særlig elbilene som har ført med seg økt etterspørsel, sier Haugerud.

Han er ansatt i ei 30 prosentstilling som samfunnskontakt i selskapet. Og han ser få veier utenom store investeringer:

– Vi er nødt til å investere en del i planene som nå skal utarbeides. Vi har et planprogram ute på høring, og når det er vedtatt kan vi starte reguleringsplanarbeidet. I beste fall kan en reguleringsplan være ferdig i 2015, sier Haugerud.

Fabrikk

I neste omgang, dersom alle tillatelser kommer på plass og selskapet klarer å reise kapital, må det bygges en fabrikk der grafitten skal skilles fra malmen.

– Dette er helt avgjørende for å skape lønnsomhet. Det fins andre slike fabrikken, men fortjenesten forsvinner dersom vi skal transportere grafittmalmen fra vår gruve til et annet fabrikkanlegg, sier han.

Foreløpig har selskapet kastet øynene sine på et område eid av Sortland kommune, beliggende på Jennestad, mellom Golia og Koven. Her har det også tidligere vært gruvedrift etter grafitt.

– Vi har boret i dette området og finner store og rike forekomster. Tilsammen er det 1,8 millioner tonn med en renhet på mellom 12 og 30 prosent, noe som er veldig bra. Totalt er det over dobbelt så mye grafitt i dette området.

Bare nesten

Prøveboringene har også avslørt at rike forekomster var svært nær å bli funnet ved tidligere gruvedrift.

– Hadde den gamle gruveinngangen vært flyttet noen få meter til siden og opp, ville man funnet mye mer og bedre grafitt. Men det nytter ikke å gråte over spilt melk.

Det er også funnet store grafittforekomster i området ved Trollvatnet og Hornvatnet lengre vest. Disse områdene omfattes ikke av selskapets planer i første omgang.

– Men vi vil arbeide for at framtidig gruvedrift på disse forekomstene kommer inn i Sortland kommunes arbeid med arealplanen. Det vil gjøre det enklere for oss i neste omgang.

Ideelt i Vik

Også i Vik er det påvist grafitt, men foreløpig vet man ikke om forekomsten er drivverdig.

Med grafittforekomster i nærheten, mener Haugerud det vil egne seg godt å bygge en fabrikk i tilknytning til den tidligere maskinførerskolen i Vik.

– Her har vi tilgang både på vann, på fin tomt og grafitten ligger like i nærheten. En fabrikk her kan ha ei ideell beliggenhet, om vi ser litt framover.

Fabrikkbygninga må ha en størrelse på om lag 40 ganger 60 meter, i tillegg til tørke- og lagersiloer.

– En slik fabrikk vil kreve nærmere 25.000 liter vann i døgnet, og det har vi tilgang på i dette området.

90 millioner kroner

Selskapets er også i gang med å planlegge strømtilførsel til fabrikken.

– Anslagsvis vil en fabrikk bruke opp mot to millioner kilowattimer for året, og den kapasiteten fins ikke dag.

Norwegian Graphite ser for seg å ta ut om lag 100.000 tonn malm for året, og jgennom det produsere 10.000 tonn grafitt. Renheten avgjør prisen man kan få for varen, men Haugerud håper å kunne oppnå 1.500 amerikanske dollars i snitt per tonn.

– Det vil i tilfelle gi om lag 90 millioner kroner i årlige inntekter og god lønnsomhet, sier han.

Artikkeltags