Løsning for Maurnes

Fylkesråd for samferdsel May Valle (V) (t.h.) presenterte ei ny løsning for både fylkesveien og gangveien på Maurnes da hun var på Sortland.

Fylkesråd for samferdsel May Valle (V) (t.h.) presenterte ei ny løsning for både fylkesveien og gangveien på Maurnes da hun var på Sortland. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

– Dette er ei god løsning for alle, sier samferdselsråd May Valle (V), som onsdag presenterte planer for både fylkesvei og gangvei på Maurnes.

DEL

Arbeidet med å få til gangvei langs fylkesveien gjennom Maurnes stoppet helt opp, etter at flere grunneiere kom med innsigelser til måten det skulle gjennomføres på.

Én av grunneierne, Odd Arild Johansen, uttalte til Bladet Vesterålen fredag 12. november, at gangveien ville ødelege tomta hans, dersom den ble lagt vekk fra fylkesveien og et godt stykke inn på hans eiendom, slik det var planer om.

Møttes på Sortland

Onsdag var fylkesråd for samferdsel May Valle (V) på Sortland, sammen med medlemmer av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk, og Terje Solvoll og Terje Bjørnsund i vegvesenet.

I møte med ordfører Svein Roar Jacobsen (Ap), varaordfører Fred Reinsnes (Sp), leder for kommunens trafikksikkerhetsutvalg Inger Grethe Hansen (Sp) og Per Olav Jore i administrasjonen, kom man fram til ei løsning som omfatter både gangveien og fylkesveien gjennom Maurnes.

Dette innebærer en helhetlig veiplan, der Nordland fylkeskommune vil sørge for gjennomføringa.

Forbi Reinsnes

Det er snakk om ei etappevis utbygging av fylkesveien fra krysset ved Holmen boligfelt og forbi Reinsnes, der strekningen gjennom Maurnes utgjør første etappe.

– Det hadde ikke vært mulig å få til ei bra løsning, uten å samtidig gjøre noe med fylkesveien, sier Terje Bjørnsund.

Planlegginga av prosjektet starter nå. Sannsynligvis vil det gå halvannet år før man kommer i gang med selve arbeidet på veien.

– Det finnes gamle planer, der det var lagt opp til ei totalomlegging av veien. Nå er vi kommet fram til ei løsning der vi kan sette i gang med reguleringsplanarbeidet, som gir grunnlag for å gjennomføre tiltak, sier Valle.

Hun forteller om mange henvendelser om forholdene på Maurnes.

Fylket betaler

Hva utbedringen vil koste, vil være klart når reguleringsplanen er ferdig. Men det er fylkeskommunen som vil betale regninga.

Detaljene for hva som skal gjøres vil også ligge i reguleringsplanen.

– Noen steder vil veien bli bredere enn den er i dag, sier Terje Solvoll.

– Løsningen vi er kommet fram til er mer omfattende enn den som lå inne, i og med at man ser på hele veien. Dette er ei bedre løsning, der grunneiernes innsigelser vil bli tatt hensyn til, presiserer Solvoll.

Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen, er godt fornøyd med at man har diskutert seg fram til en handlingsrekkefølge for vei-utbedringa.

– Det er dette som nå vil føre fram og gi raskest resultat, sier ordføreren.

Artikkeltags